ทรัพยากรชีวภาพสัตว์

เขียดจิก

ชื่อท้องถิ่น:เขียดจิก
ชื่อสามัญ:กบบัว
ชื่อวิทยาศาสตร์:Rana eaythrea
ชื่อวงศ์:Ranidae
ประเภทสัตว์:สัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก
ลักษณะสัตว์:

ลำตัวเรียวยาวโดยตลอดประมาณ 7.5 ซ.ม ลำตัวเขียงสดค่อยๆจางลง
หัวยาวมากกว่าความกว้าง ขาเรียว ปลายนิ้วพองเป็นแผ่น บางๆ
นิ้วตีนหลังมีพังผืดยืดเกือบเต็มนิ้ว

ปริมาณที่พบ:น้อย
การใช้ประโยชน์:เป็นอาหาร
อธิบายวิธีการใช้ประโยชน์:ปิ้ง ย่าง อ่อม
แหล่งที่พบ:บ่อนำ สระน้ำ
ข้อมูลอื่นๆเพิ่มเติม:-
ฤดูกาลที่ใช้ประโยชน์ได้:ทุกฤดู
แหล่งที่มาของข้อมูล:สำภาษณ์
คำช่วยค้นหา(keyword): เขียดจิก
ผู้บันทึกข้อมูล:ประเสริฐ เวชกามา
วันที่บันทึกข้อมูล:3/9/2010 9:59:45 AM
วันที่แก้ไขล่าสุด:-
จำนวน view:650 ครั้ง
สถานะการตรวจสอบ:ยังไม่ผ่านการตรวจสอบความถูกต้อง

รูปภาพ:
^ ไปบนสุด