ทรัพยากรชีวภาพสัตว์

หนูพุก

ชื่อท้องถิ่น:หนูพุก
ชื่อสามัญ:หนูพุกใหญ่ Great bandicoot
ชื่อวิทยาศาสตร์:Bandicota indica
ชื่อวงศ์:Muidae วงศ์ย่อย Murinae
ประเภทสัตว์:สัตว์บก-สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม
ลักษณะสัตว์:เป็นหนูที่มีขนาดใหญ่ที่สุด น้ำหนักตัว 400-700 กรัม มีเสียงร้องขู่ที่ดังมาก และแผงขนหลังยาวและตั้งขึ้น เห็นชัดเมื่อต่อสู้หรือตกใจ ขุดรูอาศัยในคันดิน ขนาดใหญ่หรือตามคันคูคลอง ปากรูมีกองขุยดิน พบทั่วประเทศ อาหารคือ ข้าว พืชไร่ต่าง ๆ มะพร้าว กาแฟ ปาล์มน้ำมัน ปูนา หอย ปลา
ปริมาณที่พบ:น้อย
การใช้ประโยชน์:เป็นอาหาร
อธิบายวิธีการใช้ประโยชน์:ชาวอำนาจเจริญเกือบทุกพื้นที่นำหนูพุกมาเป็นอาหารโดยการ ย่าง ปิ้ง อ่อม หมกและผัดเผ็ด เพราะจากการสัมภาษณ์ชาวบ้านบอกว่าเนื้อของหนูพุกอร่อย
แหล่งที่พบ:-
ข้อมูลอื่นๆเพิ่มเติม:-
ฤดูกาลที่ใช้ประโยชน์ได้:ฤดูหนาว-แล้ง
แหล่งที่มาของข้อมูล:-
คำช่วยค้นหา(keyword): หนูพุก
ผู้บันทึกข้อมูล:BEDO Database
วันที่บันทึกข้อมูล:2/21/2010 11:03:32 PM
วันที่แก้ไขล่าสุด:2/22/2010 1:28:31 PM
จำนวน view:1487 ครั้ง
สถานะการตรวจสอบ:ยังไม่ผ่านการตรวจสอบความถูกต้อง

รูปภาพ:
^ ไปบนสุด