ทรัพยากรชีวภาพสัตว์

ปลานวลจันทร์

ชื่อท้องถิ่น:ปลานวลจันทร์
ชื่อสามัญ:Small Scale Mud Carp
ชื่อวิทยาศาสตร์:Cirrhina microlepis
ชื่อวงศ์:-
ประเภทสัตว์:สัตว์น้ำ
ลักษณะสัตว์:อยู่ในวงศ์ปลาตะเพียน มีรูปร่างเพรียวบาง ลำตัวค่อนข้างกลม ปากเล็ก สีของลำตัวมีตั้งแต่สีส้มปนเทา จนถึงน้ำตาลปนสีขาวเงิน ท้องสีขาว ครีบหลัง ครีบหางเป็นสีน้ำตาลปนเทา มีขนาดความยาวประมาณ 20 - 30 เซนติเมตร
ปริมาณที่พบ:ปานกลาง
การใช้ประโยชน์:เป็นอาหาร
อธิบายวิธีการใช้ประโยชน์:-
แหล่งที่พบ:ทั่วประเทศ
ข้อมูลอื่นๆเพิ่มเติม:-
ฤดูกาลที่ใช้ประโยชน์ได้:ทุกฤดู
แหล่งที่มาของข้อมูล:http://thailand.gen.in/content/
คำช่วยค้นหา(keyword): ปลานวลจันทร์
ผู้บันทึกข้อมูล:เอนก ว่างจิตเจริญ
วันที่บันทึกข้อมูล:6/19/2012 7:06:49 AM
วันที่แก้ไขล่าสุด:-
จำนวน view:1351 ครั้ง
สถานะการตรวจสอบ:ยังไม่ผ่านการตรวจสอบความถูกต้อง

รูปภาพ:
^ ไปบนสุด