ทรัพยากรชีวภาพสัตว์

แพะ

ชื่อท้องถิ่น:แพะ
ชื่อสามัญ:และลูกผสม
ชื่อวิทยาศาสตร์:-
ชื่อวงศ์:-
ประเภทสัตว์:สัตว์บก-สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม
ลักษณะสัตว์:เป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม เคี้ยวเอื้องคล้ายวัวมีขนาดเล็กกว่า มีหลายสายพันธ์ ที่นิยมคือพันธ์ลูกผสม มีการเลี้ยงเป็นแพะเนื้อ และแพะนม ได้รับความนิยมมากในปัจจุบัน กินพืชเป็นอาหารได้หลายชนิด
ปริมาณที่พบ:น้อย
การใช้ประโยชน์:เป็นอาหาร
อธิบายวิธีการใช้ประโยชน์:- เลี้ยงเพื่อขายเนื้อ
- เลี้ยงเพื่อรีดนม
- เลี้ยงเพื่อใช้ในพิธีกรรม
แหล่งที่พบ:บ้านหนองอุโลก
ข้อมูลอื่นๆเพิ่มเติม:แพะที่นิยมเลี้ยงในปัจจุบัน คือ พันธ์บอร์ พันธ์แองโกลนูเบียน พันธ์ซาแนน และพันธ์ลูกผสม (เลี้ยงแพะเนื้อนิยมผสมกับพันธ์บอร์ เลี้ยงแพะนมนิยมผสมซาแนน หรือซาแนน 100)
ฤดูกาลที่ใช้ประโยชน์ได้:ทุกฤดูกาล
แหล่งที่มาของข้อมูล:-
คำช่วยค้นหา(keyword): แพะ
ผู้บันทึกข้อมูล:ชุมพล มณีเนตร
วันที่บันทึกข้อมูล:3/1/2012 10:27:15 AM
วันที่แก้ไขล่าสุด:-
จำนวน view:1644 ครั้ง
สถานะการตรวจสอบ:ยังไม่ผ่านการตรวจสอบความถูกต้อง

รูปภาพ:
^ ไปบนสุด