ทรัพยากรชีวภาพสัตว์

นากาน้ำดำ

ชื่อท้องถิ่น:นากาน้ำดำ
ชื่อสามัญ:นกเอีด่าง
ชื่อวิทยาศาสตร์:Sturnus nigricollis
ชื่อวงศ์:Sturnidae
ประเภทสัตว์:สัตว์ปีก
ลักษณะสัตว์: เป็นนกขนาดเล็กถึงขนาดกลาง ขนาดความยาวจากปลายปากถึงปลายหาง 28 ซม. ปากยาวตรงสีดำ ปีกหนามน ขาและตีนใหญ่แข็งแรง หางสั้น หัวมีสีขาว บางครั้งอาจออกสีครีมหรือเทาจางๆ ตามีสีเทาจางและมีหนังสีเหลืองรอบตา มีแถบสีดำเป็นวงรอบคอ ขนด้านหลังสีเทาปนดำ ท้องสะโพกและปลายหางขาว ใต้ปีกดำ ตัวผู้และตัวเมียมีลักษณะคล้ายกัน นกโตไม่เต็มวัยไม่มีแถบดำรอบคอ หัวและอกมีสีคล้ำ นกกิ้งโครงคอดำบินได้ตรงและรวดเร็ว แต่ส่วนใหญ่จะเดินหารับประทานอยู่ตามพื้นดิน ชอบอยู่รวมกันเป็นฝูงและส่งเสียวดัง
สถานภาพ เป็นนกประจำถิ่น
ปริมาณที่พบ:น้อย
การใช้ประโยชน์:เป็นอาหาร
อธิบายวิธีการใช้ประโยชน์: 
แหล่งที่พบ:บ้านและป่า
ข้อมูลอื่นๆเพิ่มเติม: ใช้เป็นอาหารโดยการปิ้งและสัตว์เลี้ยงสวยงาม
ฤดูกาลที่ใช้ประโยชน์ได้:ฤดูแล้ง
แหล่งที่มาของข้อมูล:-
คำช่วยค้นหา(keyword):-
ผู้บันทึกข้อมูล:อาภรณ์ คันธะมาลา
วันที่บันทึกข้อมูล:7/31/2011 2:16:35 PM
วันที่แก้ไขล่าสุด:-
จำนวน view:352 ครั้ง
สถานะการตรวจสอบ:ยังไม่ผ่านการตรวจสอบความถูกต้อง

รูปภาพ:
^ ไปบนสุด