ทรัพยากรชีวภาพสัตว์

แน้, รถด่วน

ชื่อท้องถิ่น:แน้, รถด่วน
ชื่อสามัญ:รถด่วน
ชื่อวิทยาศาสตร์:Omphisa guscidentalsi
ชื่อวงศ์:PYLALIDAE
ประเภทสัตว์:สัตว์บก-สัตว์เลื้อยคลาน
ลักษณะสัตว์:คล้ายๆตัวหนอน
ปริมาณที่พบ:ปานกลาง
การใช้ประโยชน์:เป็นอาหาร
อธิบายวิธีการใช้ประโยชน์:ทอด ต้มทำน้ำพริก
แหล่งที่พบ:ป่าไผ่
ข้อมูลอื่นๆเพิ่มเติม:
ฤดูกาลที่ใช้ประโยชน์ได้:ต้นฤดูฝน ประมาณเดือน พฤษภาคม
แหล่งที่มาของข้อมูล:-
คำช่วยค้นหา(keyword):-
ผู้บันทึกข้อมูล:น.ส.นพรัตน์ ดวงแก้วเรือน
วันที่บันทึกข้อมูล:2/11/2010 1:20:42 PM
วันที่แก้ไขล่าสุด:7/26/2011 3:06:39 PM
จำนวน view:644 ครั้ง
สถานะการตรวจสอบ:ยังไม่ผ่านการตรวจสอบความถูกต้อง

รูปภาพ:
^ ไปบนสุด