ทรัพยากรชีวภาพสัตว์

ผึ้งหลวง

ชื่อท้องถิ่น:ผึ้งหลวง
ชื่อสามัญ:Apis
ชื่อวิทยาศาสตร์:Apis dorsata
ชื่อวงศ์:Apidae
ประเภทสัตว์:แมลง
ลักษณะสัตว์:

ผึ้งหลวงมีขนาดของลำตัวและขนาดของรังใหญ่ที่สุด ส้นผ่านศูนย์กลางของรังประมาณ 0.5-1 เมตร ผึ้งหลวงมักจะสร้างรังบนต้นไม้สูง ๆ หรือภายนอกของอาคารบ้านเรือน ลักษณะของรวงมีชั้นเดียวเป็นรูปครึ่งวงกลมไม่มีที่ปกปิด มีพฤติกรรมดุกว่าผึ้งชนิดอื่น                ผึ้งหลวงมีทั่วไปในประเทศไทยเช่นกันแต่จำนวนลดน้อยลงกว่าผึ้งมิ้มมาก เนื่องจากถูกรบกวนตีรังและเผารังเพื่อเอาน้ำผึ้ง  ทั้งนี้เพราะคนไทยนิยมน้ำผึ้งจากผึ้งหลวง มากกว่าผึ้งชนิดอื่น  เขตการแพร่กระจายพบทุกประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จนถึงจีนตอนใต้  พม่า  ศรีลังกา แต่ไปสุดที่ด้านตะวันตกของประเทศอินเดียเท่านั้น

ปริมาณที่พบ:น้อย
การใช้ประโยชน์:เป็นยา
อธิบายวิธีการใช้ประโยชน์:น้ำหวานของผึ้งหลวงเป็นกระสัยยา ที่เป็นยาลูกกลอนทุกชนิด
แหล่งที่พบ:-
ข้อมูลอื่นๆเพิ่มเติม:-
ฤดูกาลที่ใช้ประโยชน์ได้:ได้ตลอดทั้งปี
แหล่งที่มาของข้อมูล:www.myfirstbrain.com/
คำช่วยค้นหา(keyword): ผึ้งหลวง
ผู้บันทึกข้อมูล:สมมาตร นิ่มวุ่น
วันที่บันทึกข้อมูล:7/12/2011 2:29:16 PM
วันที่แก้ไขล่าสุด:-
จำนวน view:1259 ครั้ง
สถานะการตรวจสอบ:ยังไม่ผ่านการตรวจสอบความถูกต้อง

รูปภาพ:
^ ไปบนสุด