ทรัพยากรชีวภาพสัตว์

นกกระสา

ชื่อท้องถิ่น:นกกระสา
ชื่อสามัญ:นกกระสานวน Grey heron
ชื่อวิทยาศาสตร์:Ardea cinerea
ชื่อวงศ์:Ardeidae
ประเภทสัตว์:สัตว์ปีก
ลักษณะสัตว์:เป็นขนาดใหญ่มากปากยาวตรง ปลายปากแหลมหัวค่อนข้างเล็กคอยาวมากปีกยาวปลายปีกมนหางค่อนข้างสั้นขายาวมากนิ้วค่อนข้างยาวทั้งสองเพศมีลักษณะทั่วไปและสีเหมือนกันตัวเต็มวัยหัวและคอสีขาวมีขนยาวสีดำคาดจากบริเวณตาไปยังท้ายทอยและงอกยาวออกไปคล้ายเป็นหางเปียสองเส้นขนปลายปีกสีดำขนคลุมขนปีกและลำตัวด้านบนสีเทาลำตัวด้านล่างสีขาวคอด้านข้างจนถึงอกมีลายขีดสีเข้มตัวไม่เต็มวัยมีลักษณะทั่วไปคล้ายกับตัวเต็มวัยแต่สีโดยทั่วไปจางกว่าและไม่มีขนเปียสีดำตรงท้ายทอย
สถานภาพเป็นนกอพยพมานอกฤดูผสมพันธุ์
ปริมาณที่พบ:น้อย
การใช้ประโยชน์:เป็นอาหาร
อธิบายวิธีการใช้ประโยชน์:เป็นอาหารโดยการลาบ อ่อม
แหล่งที่พบ:ห้วยหนอง คลอง บึงใกล้ชุมชน
ข้อมูลอื่นๆเพิ่มเติม:-
ฤดูกาลที่ใช้ประโยชน์ได้:ทุกฤดูกาล
แหล่งที่มาของข้อมูล:-
คำช่วยค้นหา(keyword):-
ผู้บันทึกข้อมูล:อุไรวิธ พลเยี่ยม
วันที่บันทึกข้อมูล:2/28/2011 8:15:44 AM
วันที่แก้ไขล่าสุด:1/23/2012 9:44:30 AM
จำนวน view:1077 ครั้ง
สถานะการตรวจสอบ:ยังไม่ผ่านการตรวจสอบความถูกต้อง

รูปภาพ:
^ ไปบนสุด