ทรัพยากรชีวภาพสัตว์

มดดำ

ชื่อท้องถิ่น:มดดำ
ชื่อสามัญ:Iridomyrmex anceps
ชื่อวิทยาศาสตร์:Oecophylla smaragdina F
ชื่อวงศ์: Formicidae
ประเภทสัตว์:แมลง
ลักษณะสัตว์:มดดำ มีลักษณะสีน้ำตาลเข้มบางส่วนจะเป็นสีดำ ขนสีน้ำตาลเหลืองปกคลุมอยู่ทั่วไป หนวดมี 12 ปล้อง ลักษณะยาวเห็นได้ชัด อกแต่ละปล้องมีเส้นแบ่งได้ชัดเจน ขายาวมาก มี 1 ปุ่มเป็นรูปไข่นูนเล็กน้อย ท้องรูปไข่ พบเห็นทั่วไปทั้งในที่อาศัยและภายนอกบ้าน
มดงาน ออกหากินไปไกลจากรัง ดังนั้น จึงยากที่จะควบคุมมดชนิดนี้ทั้งรัง และเป็นมดที่เคลื่อนที่ได้เร็วมาก โดยไม่ติดตามฟีโรโมนของมดตัวอื่นๆ อาจจะเห็นมดชนิดนี้ขนย้ายไข่ และมดชนิดนี้จะไม่ทำอันตรายคน แม้ถูกรบกวน มดดำ เป็นมดที่ทำให้เกิดความรำคาญมากกว่าอันตราย

ปริมาณที่พบ:น้อย
การใช้ประโยชน์:อื่นๆ
อธิบายวิธีการใช้ประโยชน์:ไม่ปรากฏ
แหล่งที่พบ:ทั่วไป
ข้อมูลอื่นๆเพิ่มเติม:มดแบ่งชั้นวรรณะเป็น 3 วรรณะ
1. มดแม่รังหรือมดราชินี มีขนาดใหญ่มากมดตัวอื่นๆ ที่อยู่ในรัง มีปีก อกหนา ท้องใหญ่ และมักมีตาเดี่ยว สามารถสืบพันธ์ได้ มีหน้าที่สร้างรังและไข่ตลอดเวลา ตลอดจนควบคุมกิจกรรมต่างๆ ภายในรัง
2. มดเพศผู้ โดยทั่วไปจะมีปีก ส่วนอกจะหนา แต่ไม่เท่าส่วนของมดแม่รัง มีหน้าที่ผสมพันธุ์ มีจำนวนน้อยกว่ามดงาน ที่อยู่ในรัง
3. มดงาน เป็นมดเพศเมียที่เป็นหมัน ไม่มีปีก ไม่มีตาเดี่ยว เป็นมดที่ออกหาอาหาร และพบอยู่เสมอภายนอกรังนอกจากหาอาหารแล้ว มดงานยังมีหน้าที่ในการสร้างรัง รักษารัง ดูแลตัวอ่อนและราชินี
ฤดูกาลที่ใช้ประโยชน์ได้:ทุกฤดูกาล
แหล่งที่มาของข้อมูล:http://careplusthai.com
คำช่วยค้นหา(keyword): มดดำ
ผู้บันทึกข้อมูล:อนงค์นาฏ ศรีบุญแก้ว
วันที่บันทึกข้อมูล:1/13/2011 6:48:46 PM
วันที่แก้ไขล่าสุด:-
จำนวน view:27469 ครั้ง
สถานะการตรวจสอบ:ยังไม่ผ่านการตรวจสอบความถูกต้อง

รูปภาพ:

^ ไปบนสุด