ทรัพยากรชีวภาพสัตว์

ตะพาบน้ำ

ชื่อท้องถิ่น:ตะพาบน้ำ
ชื่อสามัญ:COMMON SIAMESE SOFT-SHELLED TURTLE
ชื่อวิทยาศาสตร์:Amyda cartilaginea , Dogania subplana
ชื่อวงศ์:Family Trionychidae
ประเภทสัตว์:สัตว์บก-สัตว์เลื้อยคลาน
ลักษณะสัตว์:ตะพาบมีกระดองเป็นรูปรีเล็กน้อย ลักษณะโครงร่างแบบผิว กระดองเรียบมีกระดองส่วนที่นิ่มหรือเชิงค่อนข้างมาก มีหัวใหญ่ คอ ยาวมาก ปากแหลม ฟันคมและแข็งแรง เมื่อยังเล็กกระดองเป็นสีเขียวเข้มด้านท้องจะมี สีส้มและสีดำสลับ 5-6 ตำแหน่ง เมื่อโตเต็มวัยกระดองจะเป็นสีเขียว อมเหลือง บริเวณเชิงตจะมีสีเหลืองเห็นได้ชัดเจน ตรงกลางกระดองจะมีรอยขีดขวางลำตัว 6 - 7 ขีด ส่วนท้องอ่อนนุ่มมีสีขาวอมชมพูหรือสีเหลืองอ่อน ๆ ตะพาบไต้หวัน มีนิสัยดุร้าย สาเหตุที่ทำให้มีการเลี้ยงตะพาบพันธุ์ไต้หวัน เพราะมีไข่ดกและวางไข่ปีละประมาณ 7-9 เดือน สามารถเลี้ยงเป็นตะพาบเนื้อโดย ใช้ระยะเวลาเลี้ยง 8-12 เดือน จับจำหน่ายได้ราคาดี
ปริมาณที่พบ:น้อย
การใช้ประโยชน์:เป็นอาหาร
อธิบายวิธีการใช้ประโยชน์:สามารถนำไปประกอบอาหารได้หลายอย่าง ตะพาบน้ำจัดเป็นสัตว์สงวน
แหล่งที่พบ:คลองรำคาญ และ คลองหินดำ
ข้อมูลอื่นๆเพิ่มเติม:ตัวผู้จะมีลักษณะยาวเรียว ลำตัวบางกว่าตัวเมีย ตัวผู้หางจะยาวกว่า หางตัวเมีย หางจะยาวยื่นออกมาพ้นกระดอง ตัวเมียจะโตกว่าตัวผู้เมื่อ มีอายุ เท่ากัน ถ้าเอามือลูบที่กระดองตัวเมียจะสากกว่าตัวผู้ ซึ่งสังเกตได้เมื่อตะพาบมี น้ำหนักตั้งแต่ 3 ขีดขึ้นไป ตะพาบจะผสมพันธุ์ได้ดีต้องมีอายุ 18 เดือน ขึ้นไป ถ้าอายุไม่ครบไข่ออกมาไม่ค่อยสมบูรณ์การฟักจะไม่ดีมีไข่เสียมาก
ฤดูกาลที่ใช้ประโยชน์ได้:ทุกฤดูกาล
แหล่งที่มาของข้อมูล:paidoo.net
คำช่วยค้นหา(keyword): ตะพาบน้ำ
ผู้บันทึกข้อมูล:อนงค์นาฏ ศรีบุญแก้ว
วันที่บันทึกข้อมูล:1/13/2011 2:07:54 PM
วันที่แก้ไขล่าสุด:-
จำนวน view:1492 ครั้ง
สถานะการตรวจสอบ:ยังไม่ผ่านการตรวจสอบความถูกต้อง

รูปภาพ:
^ ไปบนสุด