ทรัพยากรชีวภาพสัตว์

ปาด

ชื่อท้องถิ่น:ปาด
ชื่อสามัญ:Four-lined Tree Frog
ชื่อวิทยาศาสตร์:Polypedates leucomystax
ชื่อวงศ์:Rhacophoridae
ประเภทสัตว์:สัตว์บก-สัตว์เลื้อยคลาน
ลักษณะสัตว์:เป็นปาดขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ หัวแบนกว้าง แผ่นปิดหูปรากฏชัดเจน ลำตัว
ด้านบนสีน้ำตาลเหลือง น้ำตาลอ่อน น้ำตาลเทา หรือน้ำตาลแดง มีลายแต้มสีน้ำตาล
เข้มบริเวณหลังตาและสีข้าง อาจมีลายเลอะหรือลายรูปกากบาทสีน้ำตาลเข้ม ขามี
ลายพาดขวางสีน้ำตาลเข้ม ริมฝีปากสีครีม ท้องสีขาว ปลายนิ้วแผ่ออกเป็นแผ่นกลม
ขนาดใหญ่ เท้าหลังมีพังผืดเต็มความยาวนิ้ว
ปริมาณที่พบ:มาก
การใช้ประโยชน์:เป็นอาหาร
อธิบายวิธีการใช้ประโยชน์:ใช้เป็นอาหาร ตามความต้องการ
          - ได้ประโยชน์จากระบบนิเวศวิทยา โดยช่วยทำลายแมลง ศัตรูพืช ยุง บุ้ง ฯลฯ 
 
แหล่งที่พบ:คลองรำคาญ และ คลองหินดำ
ข้อมูลอื่นๆเพิ่มเติม:แหล่งที่พบ   
          พบตามต้นไม้ พุ่มไม้ และบนพื้นริมลำธาร
ฤดูกาลที่ใช้ประโยชน์ได้:ทุกฤดูกาล
แหล่งที่มาของข้อมูล:http://pineapple-eyes.snru.ac.th
คำช่วยค้นหา(keyword): ปาด
ผู้บันทึกข้อมูล:อนงค์นาฏ ศรีบุญแก้ว
วันที่บันทึกข้อมูล:1/13/2011 8:52:20 AM
วันที่แก้ไขล่าสุด:-
จำนวน view:1619 ครั้ง
สถานะการตรวจสอบ:ยังไม่ผ่านการตรวจสอบความถูกต้อง

รูปภาพ:
^ ไปบนสุด