ทรัพยากรชีวภาพสัตว์

ปลาซิวหางแดง

ชื่อท้องถิ่น:ปลาซิวหางแดง
ชื่อสามัญ:ปลาซิวหางแดง
ชื่อวิทยาศาสตร์:Rasbora borapetensis
ชื่อวงศ์:Cyprinidae
ประเภทสัตว์:สัตว์น้ำ
ลักษณะสัตว์:ความยาวขนาด 3-6 ซม. ลำตัวยาวและเบน หัวและปากหัวและท้องสีเงิน ลำตัวสีเหลืองอ่อน มีแถมสีดำพาดยาวไปถึงโคนหาง คลีบใส คลีบกางสีแดงสด อาหารของปลาชนิดนี้ คือพวกแมลงน้ำขนากเล็กและแพลงก็ตอน
ปริมาณที่พบ:ปานกลาง
การใช้ประโยชน์:เป็นอาหาร
อธิบายวิธีการใช้ประโยชน์:เป็นอาหาร โดยการก้อยหรือหมก
แหล่งที่พบ:แหล่งนำจืด
ข้อมูลอื่นๆเพิ่มเติม:-
ฤดูกาลที่ใช้ประโยชน์ได้:ทุกฤดู
แหล่งที่มาของข้อมูล:สัมภาษณ์ผู้รู้,สารานุกรม สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม,bloggang.com
คำช่วยค้นหา(keyword): ปลาซิวหางแดง
ผู้บันทึกข้อมูล:ประเสริฐ เวชกามา
วันที่บันทึกข้อมูล:12/16/2010 4:08:52 PM
วันที่แก้ไขล่าสุด:-
จำนวน view:1028 ครั้ง
สถานะการตรวจสอบ:ยังไม่ผ่านการตรวจสอบความถูกต้อง

รูปภาพ:
^ ไปบนสุด