ทรัพยากรชีวภาพสัตว์

แมงดานา

ชื่อท้องถิ่น:แมงดานา
ชื่อสามัญ:แมลงดานา
ชื่อวิทยาศาสตร์:Lethocerus indicus
ชื่อวงศ์: Belostomatidae
ประเภทสัตว์:แมลง
ลักษณะสัตว์:แมลงดานา เป็นพวกมวนที่มีขนาดใหญ่สุด ตัวผู้มีขนาดเล็กกว่าตัวเมีย ขาคู่หน้าเป็นขาแบบจับ ขาคู่กลางและหลังเป็นแบบขาว่ายน้ำ ปากเป็นแบบเจาะดูด ส่วนใหญ่อยู่ในน้ำ จัดเป็นแมลงตัวห้ำอาหารส่วนใหญ่ คือสัตว์น้ำเล็กๆที่อาศัยอยู่ในแหล่งน้ำ     มักออกหาอาหารในเวลากลางวัน  แมลงดาตัวผู้จะผลิตสารฟีโรโมนส์ซึ่งมีกลิ่นฉุนเพื่อใช้ดึงดูดให้เพศเมียเข้ามาผสมพันธุ์   จึงมีผู้นิยมใช้แมลงดานาตัวผู้ซึ่งมีกลิ่นฉุนนี้มาทำอาหาร
 
ปริมาณที่พบ:น้อย
การใช้ประโยชน์:เป็นอาหาร
อธิบายวิธีการใช้ประโยชน์:ทำน้ำพริกแมงดา
แหล่งที่พบ:ชุมชนตำบลปางสวรรค์
ข้อมูลอื่นๆเพิ่มเติม:-
ฤดูกาลที่ใช้ประโยชน์ได้:ฤดูฝน
แหล่งที่มาของข้อมูล:-
คำช่วยค้นหา(keyword):-
ผู้บันทึกข้อมูล:เมฤดี คำธรรม
วันที่บันทึกข้อมูล:12/7/2010 1:50:09 PM
วันที่แก้ไขล่าสุด:-
จำนวน view:2711 ครั้ง
สถานะการตรวจสอบ:ยังไม่ผ่านการตรวจสอบความถูกต้อง

รูปภาพ:
^ ไปบนสุด