ทรัพยากรชีวภาพสัตว์

งูดิน

ชื่อท้องถิ่น:งูดิน
ชื่อสามัญ:เขียดงูเกาะเต่า Koh tao caecilian
ชื่อวิทยาศาสตร์:Ichthyophis Kohtaoensis
ชื่อวงศ์:Ichthyophiidae
ประเภทสัตว์:สัตว์บก-สัตว์เลื้อยคลาน
ลักษณะสัตว์:

ลำตัวด้านบนและด้านท้องสีน้ำตาลอมม่วงร่องระหว่างปล้องมีสีจางจากจุดใต้ตาไปตามข้างลำตัวถึงระดับรูก้นมีแถบกว้างสีครีมหรือเหลืองก้นมีแต้มสีครีมโคนหนวดรูจมูกและปลายปากมีจุดสีครีมขนาดความยาวของลำตัวเป็น24เท่าของความกว้างปล้องรอบลำตัวเป็น 24 เท่าของความกว้างปล้องรอบตัวมี 362  ปล้องพบบนที่ราบและบนภูเขา

ปริมาณที่พบ:น้อย
การใช้ประโยชน์:เป็นอาหาร
อธิบายวิธีการใช้ประโยชน์:เป็นอาหารโดยการปิ้งและต้ม
แหล่งที่พบ:พบที่ราบและภูเขา
ข้อมูลอื่นๆเพิ่มเติม: ส่วนใหญ่ไม่นิยมกิน
ฤดูกาลที่ใช้ประโยชน์ได้:ทุกฤดูกาล
แหล่งที่มาของข้อมูล:สารานุกรมทรัพยากรชีวภาพตำบลพังแดง
คำช่วยค้นหา(keyword):-
ผู้บันทึกข้อมูล:อุไรวิธ พลเยี่ยม
วันที่บันทึกข้อมูล:11/19/2010 9:50:51 AM
วันที่แก้ไขล่าสุด:8/21/2012 9:05:20 AM
จำนวน view:550 ครั้ง
สถานะการตรวจสอบ:ยังไม่ผ่านการตรวจสอบความถูกต้อง

รูปภาพ:
^ ไปบนสุด