ทรัพยากรชีวภาพสัตว์

นกไก่นา

ชื่อท้องถิ่น:นกไก่นา
ชื่อสามัญ:นกไก่นา
ชื่อวิทยาศาสตร์:-
ชื่อวงศ์:-
ประเภทสัตว์:สัตว์ปีก
ลักษณะสัตว์:-
ปริมาณที่พบ:ปานกลาง
การใช้ประโยชน์:เป็นยา
อธิบายวิธีการใช้ประโยชน์:-
แหล่งที่พบ:-
ข้อมูลอื่นๆเพิ่มเติม:-
ฤดูกาลที่ใช้ประโยชน์ได้:-
แหล่งที่มาของข้อมูล:-
คำช่วยค้นหา(keyword): นกไก่นา
ผู้บันทึกข้อมูล:สมนภา ภูนาเพชร
วันที่บันทึกข้อมูล:9/20/2010 5:09:02 PM
วันที่แก้ไขล่าสุด:1/6/2012 11:10:25 AM
จำนวน view:1376 ครั้ง
สถานะการตรวจสอบ:ยังไม่ผ่านการตรวจสอบความถูกต้อง

รูปภาพ:
^ ไปบนสุด