ทรัพยากรชีวภาพสัตว์

นกกางเขนดง

ชื่อท้องถิ่น:นกกางเขนดง
ชื่อสามัญ:นกกางเขนดง
ชื่อวิทยาศาสตร์:Copsychus malabaricus
ชื่อวงศ์:-
ประเภทสัตว์:สัตว์ปีก
ลักษณะสัตว์:  นกกางเขนดง Copsychus malabaricus (white-rumped shama) เป็นนกที่มีความสัมพันธ์ทางเครือญาติอย่างใกล้ชิดกับนกกางเขนบ้านที่เรารู้จักกันดี ต่างกันที่นกกางเขนดงมีสีสันบริเวณท้องที่สดใสกว่า คือไม่เป็นสีขาวอย่างกางเขนบ้าน แต่เป็นสีแดงอมน้ำตาลสดใส และมีหางยาวกว่าปีกมาก
นกกางเขนดงมีปากค่อนข้างหนา และ ตรง แต่ปลายปากบนงุ้มลงเล็กน้อย ปากมีความยาวมากกว่าครึ่งหนึ่งของความยาวหัว มุมปากมีขน เส้นแข็งๆ สั้นๆบ้าง ปีกมนกลม และ ขนปลายปีก มี 10 เส้น ขนหางมี 12 เส้น ขนหางแต่ละคู่ยาว ลดหลั่น กันลงไป ขา และ นิ้วเท้า ค่อนข้างใหญ่ จึงแข็งแรง และ ใช้กระโดดได้คล่องแคล่ว ขาท่อนล่าง มีเกล็ด ขนาดใหญ่ เป็น ปลอก คลุมขาไว้ นิ้วเท้ายื่นไปข้างหน้า 3 นิ้ว และยื่นไปข้าง หลัง 1 นิ้ว ใช้เกาะกิ่งไม้ได้ดีพอๆกับ ใช้กระโดดไปบนพื้นดิน
  นกกางเขนดง มีความยาวจากปลายปาก ถึง ปลายหาง 28 ซม. เฉพาะหางยาว 15 - 19 ซม. แต่ นกกางเขนบ้าน มีความยาวจากปลายปากถึงหาง 28 ซม. เฉพาะหางยาว 9 ซม.
ปริมาณที่พบ:น้อย
การใช้ประโยชน์:-
อธิบายวิธีการใช้ประโยชน์:
แหล่งที่พบ:-
ข้อมูลอื่นๆเพิ่มเติม:  ที่อาศัยทำมาหากินของนกกางเขนดงคือ ป่าไผ่ ป่าดิบแล้ง ป่าดงดิบ ป่าชั้นรอง ป่าผสมผลัดใบ ทั้งหมดนี้จะต้องมีไผ่ปะปนอยู่ด้วยเสมอ และ มีไม้พื้นล่าง รกเรื้อพอสมควร พบตั้งแต่พื้นราบไปจนถึงระดับความสูง 1,525 เมตร จากระดับน้ำทะเล
  นกชนิดนี้ไม่ชอบอยู่ตามยอดไม้สูงๆ แต่จะชอบหากินตามพื้นต่ำๆ อาหารคือสัตว์เล็กๆพวกหนอน แมลง ไปจนถึงตะขาบ สัตว์เลื้อยคลานเล็กๆ
  นกกางเขนดงเป็นกที่หวงถิ่น และดุมาก คอยไล่นกอื่นที่เข้ามาในบริเวณของตัวเองอยู่เสมอ แม้จะเป็นนกชนิดเดียวกันก็ตาม
  เราพบนกกางเขนดงในแทบทุกป่าที่ไป ไม่ว่าจะเป็นเขาใหญ่(ซึ่งมักมีคนพบเค้าทำรังเสมอทุกปี) ภูเขียว น้ำตกชันตาเถร หรือที่อื่นๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีนกอย่างอื่นที่เราอยากจะถ่ายภาพ นกชนิดนี้ก็มักมาเป็นก้างขวางคอเสมอๆ จนหมั่นไส้ต้องเก็บภาพเค้ามาทุกครั้งที่เจอ
  บางครั้งแม้ยังไม่ได้เห็นตัว ก็จะได้ยินเสียงร้องก่อน เป็นเวลาสักพัก แล้วจึงเห็นตัวก็มี
ฤดูกาลที่ใช้ประโยชน์ได้:-
แหล่งที่มาของข้อมูล:www.google.com
คำช่วยค้นหา(keyword):-
ผู้บันทึกข้อมูล:ภูริช เชี่ยวน้อย
วันที่บันทึกข้อมูล:9/17/2010 11:14:13 AM
วันที่แก้ไขล่าสุด:9/17/2010 11:16:15 AM
จำนวน view:1666 ครั้ง
สถานะการตรวจสอบ:ยังไม่ผ่านการตรวจสอบความถูกต้อง

รูปภาพ:


^ ไปบนสุด