ทรัพยากรชีวภาพพืช

ผักกระถิน

ชื่อท้องถิ่น:ผักกระถิน
ชื่อสามัญ:ผักกระถิน
ชื่อวิทยาศาสตร์:-
ชื่อวงศ์:-
ลักษณะวิสัย/ประเภท:อื่นๆ
ลักษณะพืช:-
ปริมาณที่พบ:น้อย
การขยายพันธุ์:-
อธิบายวิธีการเพาะ/ขยายพันธุ์:-
การใช้ประโยชน์/ส่วนที่นำไปใช้ประโยชน์:-
แหล่งที่พบ:-
ข้อมูลอื่นๆเพิ่มเติม:-
ฤดูกาลที่ใช้ประโยชน์ได้:-
แหล่งที่มาของข้อมูล:-
คำช่วยค้นหา(keyword): ผักกระถิน
ผู้บันทึกข้อมูล:สมนภา ภูนาเพชร
วันที่บันทึกข้อมูล:9/3/2010 2:30:14 PM
วันที่แก้ไขล่าสุด:-
จำนวน view:632 ครั้ง
สถานะการตรวจสอบ:ยังไม่ผ่านการตรวจสอบความถูกต้อง

รูปภาพ:^ ไปบนสุด