ทรัพยากรชีวภาพพืช

ต้นพญาสัตบรรณ/ต้นตีนเป็ด

ชื่อท้องถิ่น:ต้นพญาสัตบรรณ/ต้นตีนเป็ด
ชื่อสามัญ:White Cheesewood
ชื่อวิทยาศาสตร์:Alstonia scholaris R. Br
ชื่อวงศ์:APOCYNACEAE
ลักษณะวิสัย/ประเภท:ไม้ยืนต้น
ลักษณะพืช:

เป็นไม้ยืนต้นขนาดใหญ่ ลำต้นเป็นพูพอน เปลือกสีเทาดำ มียางสีขาว ใบเป็นใบเดี่ยวออกเป็นวงรอบๆ ข้อ แผ่นใบเป็นรูปไข่กลับ ปลายใบมนเว้าเข้าเล็กน้อย เส้นใบถี่ขนานกัน ออกดอกเป็นกระจุกช่อใหญ่สีขาวที่ปลายกิ่ง ก้านช่อดอกออกซ้อนกันเหมือนฉัตรประมาณ 2–3 ชั้น กลีบรองดอกมีขนาดเล็ก มีขนสีขาวอมเหลืองนวล กลิ่นหอม ผลเป็นฝักยาวเหมือนถั่วฝักยาว เมื่อแก่จัดจะแตกเป็น 2 ซีก มีเมล็ดจำนวนมาก ลักษณะเมล็ดเป็นรูปขนานแบนๆ

ปริมาณที่พบ:ปานกลาง
การขยายพันธุ์:ใช้เมล็ด
อธิบายวิธีการเพาะ/ขยายพันธุ์:

ใช่เมล็ดพันธุ์ในฝักเพาะ

การใช้ประโยชน์/ส่วนที่นำไปใช้ประโยชน์:

เปลือกีกษาโรคบิด ขับพยาธิไส้เดือน แก้ไข้หวัดหลอดลมอักเสบ ยาสมานลำไส้ ใบใช้พอกดัยพิษ ยางรักษาแผลเน่าเปื่อยบำรุงกระเพาะและผสมนำมันแก้ปวดหู

แหล่งที่พบ:ตำบลหัวถนน
ข้อมูลอื่นๆเพิ่มเติม:

บ้านใดปลูกต้นสัตบรรณไว้ประจำบ้านจะทำให้มีเกียรติเพราะพญาสัตบรรณหรือ ฉัตรบรรณคือ เครื่องสูงที่ และ พญา ก็คือผู้เป็นใหญ่ที่ควรยกย่อง เคารพนับถือ ดังนั้นพญาสัตบรรณจึงเป็นไม้มงคลนาม นอกจากนี้การเจริญเติบโตของทรงพุ่มมีลักษณะคล้ายกับฉัด คือ เป็นชั้นๆ และยังมีความเชื่ออีกว่า จะได้รับการยกย่องและนับถือจากบุคลทั่วไป เพราะ สัตร คือ สิ่งที่ดีงามมีคุณธรรมดังนั้นจึงเป็นที่นับถือ และยกย่อง

 

 

 

 

 

ฤดูกาลที่ใช้ประโยชน์ได้:ฤดูหนาว
แหล่งที่มาของข้อมูล:www.panmai.com
คำช่วยค้นหา(keyword): สัตบรรณ
ผู้บันทึกข้อมูล:ปัณชญา วิเศษ
วันที่บันทึกข้อมูล:8/27/2010 5:01:23 PM
วันที่แก้ไขล่าสุด:8/27/2010 5:05:59 PM
จำนวน view:29207 ครั้ง
สถานะการตรวจสอบ:ยังไม่ผ่านการตรวจสอบความถูกต้อง

รูปภาพ:
^ ไปบนสุด