ทรัพยากรชีวภาพพืช

ไทรย้อย

ชื่อท้องถิ่น:ไทรย้อย
ชื่อสามัญ:Weeping fig
ชื่อวิทยาศาสตร์:Ficus benjamina
ชื่อวงศ์:-
ลักษณะวิสัย/ประเภท:ไม้ยืนต้น
ลักษณะพืช:

ลักษณะทั่วไป: ไม้ต้นขนาดกลาง สูงถึง 20 เมตร ไม่ผลัดใบเรือนยอดทรงกลมแผ่กว้าง กิ่งก้านห้อยย้อยมีรากอากาศ มีนำยางขาว เปลือกสีนำตาล

ใบ: ใบเดี่ยว เรียงสลับ ใบรูปรีรูปไข่ กว้างปลายใบเรียวแหลม

ดอก: ดกอ สีเหลือง หรือ สีนำตาล ออกเป็นช่อแบบมะเดื่อ ดอกย่อยฝังตัว ดอกออก ธ.ค-เม.ย

ผล: ผลแบบมะเดื่อ ทรงกลมขนาด 5-8 มม.ออกเป็นคู่หรือ เดี่ยวตามซอกใบ ผลสุกสีส้นแดงเข้ม เมล็ดเล้กๆจำนวนมาก ผลออก ธ.ค-เม.ย

ด้านภูมิทัศท์: ทรงพุ่มแผ่กว้างให้ร่มเงาได้ดี ต้องมีเนื้อที่ให้เขาด้วย ผลเป็นอาหารนก อีกด้วย

ประโยชน์: รากแก้ตกโลหิต แก้นิ่ว บำรุงโลหิต แก้ท้องเสีย รากอากาศขับปัสสาวะ แก้ไตพิการ รากอากาศนำมาพันเป็นวงกลมเพื่อประดํบดอกไม้แห้งเป็นพวงมาลา

ปริมาณที่พบ:น้อย
การขยายพันธุ์:-
อธิบายวิธีการเพาะ/ขยายพันธุ์:-
การใช้ประโยชน์/ส่วนที่นำไปใช้ประโยชน์:

ประโยชน์: รากแก้ตกโลหิต แก้นิ่ว บำรุงโลหิต แก้ท้องเสีย รากอากาศขับปัสสาวะ แก้ไตพิการ รากอากาศนำมาพันเป็นวงกลมเพื่อประดํบดอกไม้แห้งเป็นพวงมาลา

แหล่งที่พบ:ตามวัดทั่วๆไป
ข้อมูลอื่นๆเพิ่มเติม:

คนไทยโบราณเชื่อว่า: บ้านใดปลูกต้นไทรไว้ประจำบ้านจะทำให้เกิดความร่มเย็น เพราะ คนโบราณได้กล่าวว่า ร่มโพธิ์ ร่มไทร ช่วยทำให้เกิดความร่มเย็นเป็นสุขนอกจากนี้ยังช่วยค้มครองป้องกันภัยอันตรายทั้งปวงเพราะ บางคนเชื่อว่า ต้น ไทร เป็นไม้ที่ ศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งมีเทพารักษ์อาศัยอยู่คอยคุ้มครองพิทักษ์ปวงชนให้มีความอยู่เย็นเป็นสุข

ฤดูกาลที่ใช้ประโยชน์ได้:-
แหล่งที่มาของข้อมูล:http://www.saunmitpranee.com/catalog.php?category=41
คำช่วยค้นหา(keyword):-
ผู้บันทึกข้อมูล:ธวัชชัย นาเวียง
วันที่บันทึกข้อมูล:7/18/2010 9:12:45 AM
วันที่แก้ไขล่าสุด:-
จำนวน view:4079 ครั้ง
สถานะการตรวจสอบ:ยังไม่ผ่านการตรวจสอบความถูกต้อง

รูปภาพ:
^ ไปบนสุด