ทรัพยากรชีวภาพพืช

กระถินไทย,กระถินบ้าน

ชื่อท้องถิ่น:กระถินไทย,กระถินบ้าน
ชื่อสามัญ:กระถินยักย์,กะเส็ดโคก,กะเส็ดบก,ตอเบา,สะตอเทศ,สะตอเบา,ผักกานกิน,ผักหนองบก
ชื่อวิทยาศาสตร์:Leucaena leucocephala (Lam.)
ชื่อวงศ์:LEGUMINOSAE - MIMOSOIDEAE.
ลักษณะวิสัย/ประเภท:ไม้ยืนต้น
ลักษณะพืช:

ลักษณะ
     - ไม้พุ่มสูง 1.5 - 5 เมตร 
   - ใบประกอบแบบขนนก 2 ชั้น ออกสลับช่อ มีใบย่อย 5 - 20 คู่ รูปขอบขนาน  โคนและปลายมน ขอบมีขน 
   - ดอกช่อ ออกเป็นช่อกลม 1 - 3 ช่อ ตามซอกใบ ปลายกิ่งมีปลาย 5 แฉก กลีบดอก 5 กลีบ ไม่ติดกัน สีขาว
   - ผลเป็นฝักแบนกว้างประมาณ 2 ซม. ยาว 10 - 20 ซม. เมื่อแกสีน้ำตาล แตก 2 ซีก เมล็ดแบนสีน้ำตาล 15-30 เมล็ด ออกดอกตลอดปี

ปริมาณที่พบ:มาก
การขยายพันธุ์:-
อธิบายวิธีการเพาะ/ขยายพันธุ์:การขยายพันธุ์

   - กระถินเป็นไม้ที่เมล็ดดก ใต้ต้นกระถินจะสังเกตเห็นมีต้นอ่อนเล็ก ๆ งอกอยู่จำนวนมาก เราจึงขุดต้นอ่อนไปปลูกได้ กระถินขึ้นได้ดีในดินร่วนซุย หรือดินเหนียว ที่อุ้มน้ำได้ดี หรือใช้วิธีเพาะเมล็ดโดยจะโรยเมล็ดลงในหลุม หรือตามแนวดินที่ไถไว้ เป็นร่องก็ได้ เนื่องด้วยกระถินเป็นไม้ไม่ผลัดใบ จึงอาจปลูกเป็นแนวยาวเพื่อแนวกันลมหรือแนวกันไฟ

การใช้ประโยชน์/ส่วนที่นำไปใช้ประโยชน์:ประโยชน์
  - ยอดฝักอ่อนและเมล็ดเป็นอาหาร มีฟอสฟอรัสมาก
ช่วย สร้ากระดูกและลดการเกิดนิ่วในกระเพาะปัสสาวะ
  - ใบ ใช้เป็นอาหารสัตว์  ทำปุ๋ยหมัก
แหล่งที่พบ: บริเวณป่าชุมชนเขาหินเหล็กไฟ และพื้นที่ป่าทั่วไป
ข้อมูลอื่นๆเพิ่มเติม:-
ฤดูกาลที่ใช้ประโยชน์ได้:ตลอดฤดูกาล
แหล่งที่มาของข้อมูล:http://www.prc.ac.th/lannagardrn/stand01.html 17/07/2553และสารานุกรมทรัพยากรชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น จังหวัดอุทัยธานี
คำช่วยค้นหา(keyword): กระถินไทย
ผู้บันทึกข้อมูล:ลำพึง ช่อรัมย์
วันที่บันทึกข้อมูล:7/17/2010 12:15:20 PM
วันที่แก้ไขล่าสุด:7/17/2010 12:37:53 PM
จำนวน view:3810 ครั้ง
สถานะการตรวจสอบ:ยังไม่ผ่านการตรวจสอบความถูกต้อง

รูปภาพ:
^ ไปบนสุด