ทรัพยากรชีวภาพพืช

แคฝรั่ง

ชื่อท้องถิ่น:แคฝรั่ง
ชื่อสามัญ:Madre de Cocoa,Quick Stick
ชื่อวิทยาศาสตร์:Gliricidia sepium (Jacq.) Steud
ชื่อวงศ์: Fabaceae
ลักษณะวิสัย/ประเภท:ไม้ยืนต้น
ลักษณะพืช:

ต้นแคฝรั่งแคฝรั่ง ชื่อสามัญเรียก Madre de Cocoa,Quick Stick เป็นไม้ยืนต้นสูงกว่า 5 เมตร ใบเป็นใบประกอบแบบขนนกชั้นเดียว ดอกเป็นดอกแบบดอกถั่ว กลีบเลี้ยง 5 กลีบติดกันเป็นหลอด ปลายแยกกัน มีทั้งสีชมพู และสีขาวนวล ดอกออกตามซอกใบปลายยอด เป็นช่อดอกแบบช่อเชิงลด ไล่บานจากดอกล่างขึ้นยอด ชอบแดดจัด กลางแจ้ง น้ำปานกลาง แคฝรั่งมักออกดอกช่วงฤดูหนาว ให้ดอกสวยงาม

ปริมาณที่พบ:ปานกลาง
การขยายพันธุ์:ใช้กิ่ง/ลำต้น
อธิบายวิธีการเพาะ/ขยายพันธุ์:

การเสียบยอด เป้นวิธีที่นิยมกันมากที่สุด ต้นตอที่เหมาะสม สมควรมีขนาดประมาณครึ่งเซนติเมตร กิ่งพันธุ์ที่นำมาใช้จะมีขนาดใหญ่หรือเล็กกว่าต้นตอก็ใช้ได้ โดยใช้เทคนิคจัดแนวเนื้อเยื่อเจริญให้ตรงกันด้านใดด้านหนึ่ง โดยถ้ากิ่งพันธุ์ดีมีขนาดใหญ่กว่าต้นตอ ให้ใช้ไม้ไผ่ผ่าซีกมาช่วยค้ำพยุงลำต้นจนกว่ารอยแผลประสานกันสนิท การเสียบข้าง วิธีนี้เหมาะกับต้นตอที่มีอายุมากกว่า 1 ปี หรือมีขนาดประมาณแท่งดินสอหรือใหญ่กว่า ซึ่งเนื้อไม้จะเริ่มแข็ง การผ่าต้นตอเพื่อเสียบยอดทำได้ยากและรอยแผลช้ำ สำหรับวิธีนี้ถ้าทำครั้งแรกไม่ประสบความสำเร็จก็สามารถนำต้นตอกลับมาใช้ได้อีกครั้งหนึ่ง การติดตา วิธีที่ได้ผลดีคือ การติดตาแบบเพลท ต้นตอที่ใช้มีขนาดใหญ่เหมือนกับที่ใช้ในการเสียบข้าง และจะต้องมีความสมบูรณ์ เปลือกร่อนได้ง่าย สำหรับแผ่นตาพันธุ์ดีก็ควรเป็นตาที่สมบูรณ์และมีใบติดที่แผ่นตาด้วย

การใช้ประโยชน์/ส่วนที่นำไปใช้ประโยชน์:

แคฝรั่งเท่าที่ทราบในปัจจุบัน เช่น ไม้ประดับ อาหารคน (ผัก) อาหารสัตว์ พืชพี่เลี้ยง บำรุงดิน ปุ๋ยพืชสด ฆ่าแมลง กำจัดหนู ฯลฯ จะเห็นได้ว่าแคฝรั่งเป็นพืชสารพัดประโยชน์จริงๆ แม้แคฝรั่งจะเดินทางมาจากแดนไกลและเพิ่งมาถึงเมืองไทยได้ไม่นานนัก แต่สามารถปรับตัวให้เป็นประโยชน์สำหรับคนไทยได้มากมาย จึงน่าจะยินดีให้แคฝรั่งโอนสัญชาติเป็นไทย และช่วยกันปลูกแคฝรั่งกันมากขึ้นเช่นเดียวกับที่คนไทยยอมรับแคบ้าน ซึ่งเป็นต้นไม้จากต่างแดนเช่นเดียวกัน

แหล่งที่พบ:ต.หัวถนน
ข้อมูลอื่นๆเพิ่มเติม:-
ฤดูกาลที่ใช้ประโยชน์ได้:ทุกฤดูกาล
แหล่งที่มาของข้อมูล:http://www.panyathai.or.th/wiki/index.php/%E0%B9%81%E0%B8%84%E0%B8%9D%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%87
คำช่วยค้นหา(keyword): ต้นแคฝรั่ง
ผู้บันทึกข้อมูล:รัตติกาล จุกสีดา
วันที่บันทึกข้อมูล:7/17/2010 10:23:57 AM
วันที่แก้ไขล่าสุด:7/17/2010 10:33:29 AM
จำนวน view:3927 ครั้ง
สถานะการตรวจสอบ:ยังไม่ผ่านการตรวจสอบความถูกต้อง

รูปภาพ:^ ไปบนสุด