ทรัพยากรชีวภาพพืช

ต้นปีป

ชื่อท้องถิ่น:ต้นปีป
ชื่อสามัญ:ต้นปีป
ชื่อวิทยาศาสตร์:Millingtonia hortensis L.f.
ชื่อวงศ์:Bignoniaceae
ลักษณะวิสัย/ประเภท:ไม้ยืนต้น
ลักษณะพืช:ไม้ยืนต้น โดยมีเปลือกต้นสีเทา ขรุขระดอกช่อขนาดใหญ่ ย่อยสีขาว
ปริมาณที่พบ:ปานกลาง
การขยายพันธุ์:ใช้กิ่ง/ลำต้น
อธิบายวิธีการเพาะ/ขยายพันธุ์:ขยายตอยช่วงฤดูฝนเเละงอกเเตกจากรากที่เเตกออกมา
การใช้ประโยชน์/ส่วนที่นำไปใช้ประโยชน์:รากบำรุงปอด ยอดต้มจิ้มน้ำพริก
แหล่งที่พบ:ชุมชนตำบลหัวถนน
ข้อมูลอื่นๆเพิ่มเติม:มีการเเตกมากในฤดูฝน
ฤดูกาลที่ใช้ประโยชน์ได้:ทุกฤดู
แหล่งที่มาของข้อมูล:ชุมชนตำบลหัวถนน
คำช่วยค้นหา(keyword): http://www.bloggang.com/viewdiary.php
ผู้บันทึกข้อมูล:jaruwan tongkeaw
วันที่บันทึกข้อมูล:7/17/2010 10:04:02 AM
วันที่แก้ไขล่าสุด:7/17/2010 10:07:35 AM
จำนวน view:1302 ครั้ง
สถานะการตรวจสอบ:ยังไม่ผ่านการตรวจสอบความถูกต้อง

รูปภาพ:

^ ไปบนสุด