ทรัพยากรชีวภาพพืช

ยอป่า

ชื่อท้องถิ่น:ยอป่า
ชื่อสามัญ:ยอป่า
ชื่อวิทยาศาสตร์:Morinda coreia Ham.
ชื่อวงศ์:Rubiaceae
ลักษณะวิสัย/ประเภท:ไม้ยืนต้น
ลักษณะพืช:
ยอป่า เป็นไม้ยืนต้นขนาดเล็กมีความสูงประมาณ 5-15 เมตร ใบเดี่ยว ออกตรงข้ามเรียงสลับเป็นคู่ แผ่นใบรูปรี รูปขอบขนานหรือรูปไข่กลับ กว้าง 4-8 ซม.ยาว 8-17 ซม. ปลายใบแหลมบางครั้งทู่ โคนใบสอบขอบใบเรียว ผิวใใบมีขน ดอกสีขาวออกมารวมกันเป็นกระจุก ฐานดอกเชื่อมติดกัน ช่อดอกออกตามซอกใบ ผลมีขนาดเล็ก ผลเป็ลรวมเชื่อมติดกัน
ปริมาณที่พบ:น้อย
การขยายพันธุ์:ใช้เมล็ด
อธิบายวิธีการเพาะ/ขยายพันธุ์:พบขึ้นอยู่ตามป่าเบญจพรรณทั่ว ๆ ไป ขยายพันธุ์โดยการเพาะเมล็ด ใช้เมล็ด หรือปักชำกล้า
การใช้ประโยชน์/ส่วนที่นำไปใช้ประโยชน์:
ยอป่าถือว่าเป็นไม้มงคลของคนอีสาน ในการนำข้าวขึ้นยุ้งจะต้องตัดเอากิ่งของยอป่ามาค้ำยุ้งไว้ก่อนนำข้าวขึ้นยุ้ง เพื่อเป็นศิริมงคล มีความหมายว่าให้ข้าวเพิ่มพูน ในทางสมุนไพรใช้แก่นต้มดื่มเป็นยาฟอกเลือด ขับลม ดอกมีกลิ่นหอมอ่อน เหมาะที่จะปลูกตามบ้านเป็นไม้หอมที่ดีอีกชนิดหนึ่ง

ประโยชน์ทางยา
ส่วนที่ใช้เป็นยา
แก่น
รสและสรรพคุณในตำรายาไทย
1. แก่น รสขมร้อน ขับเลือด ขับน้ำคาวปลาให้แห้ง ป้องกันสันนิบาตหน้าเพลิงขับ และฟอกโลหิตระดู แก้จุกเสียดแน่นเฟ้อ ขับผายลม ขับน้ำคาวปลาให้แห้ง ขับฟอกโลหิตระดู แก้จุกเสียด

ประโยชน์อื่นๆ
ไม่ใช้ทำเป็นเครื่องเรือน เปลือกราก เนื้อไม้ และใบ ของยอป่าใช้ทำเป็นสีย้อมผ้าให้เป็นสีแดง

แหล่งที่พบ:Deciduous forest
ข้อมูลอื่นๆเพิ่มเติม:-
ฤดูกาลที่ใช้ประโยชน์ได้:-
แหล่งที่มาของข้อมูล:ittm.dtam.moph.go.th/data_articles/direct.../directtree02.htm -
คำช่วยค้นหา(keyword):-
ผู้บันทึกข้อมูล:ศิริลักษณ์ ตันทะตุ่น
วันที่บันทึกข้อมูล:7/14/2010 10:42:43 AM
วันที่แก้ไขล่าสุด:-
จำนวน view:2585 ครั้ง
สถานะการตรวจสอบ:ยังไม่ผ่านการตรวจสอบความถูกต้อง

รูปภาพ:


^ ไปบนสุด