ทรัพยากรชีวภาพพืช

ต้นยอ

ชื่อท้องถิ่น:ต้นยอ
ชื่อสามัญ:ต้นยอ
ชื่อวิทยาศาสตร์:-
ชื่อวงศ์:-
ลักษณะวิสัย/ประเภท:ไม้พุ่ม
ลักษณะพืช:     ลูกยอกลมเหลี่ยมมีจุดรอบลูก
ปริมาณที่พบ:ปานกลาง
การขยายพันธุ์:ใช้เมล็ด
อธิบายวิธีการเพาะ/ขยายพันธุ์:-
การใช้ประโยชน์/ส่วนที่นำไปใช้ประโยชน์:-
แหล่งที่พบ:ต.บ้านนำพุ
ข้อมูลอื่นๆเพิ่มเติม:-
ฤดูกาลที่ใช้ประโยชน์ได้:เอาไปทำไวน์
แหล่งที่มาของข้อมูล:-
คำช่วยค้นหา(keyword):-
ผู้บันทึกข้อมูล:พนิดา จันแดง
วันที่บันทึกข้อมูล:7/11/2010 11:41:16 AM
วันที่แก้ไขล่าสุด:-
จำนวน view:1440 ครั้ง
สถานะการตรวจสอบ:ยังไม่ผ่านการตรวจสอบความถูกต้อง

รูปภาพ:^ ไปบนสุด