ทรัพยากรชีวภาพพืช

ต้นมะหาด

ชื่อท้องถิ่น:ต้นมะหาด
ชื่อสามัญ:lok hat
ชื่อวิทยาศาสตร์:artoccarpus iacucha roxb
ชื่อวงศ์:moraceae
ลักษณะวิสัย/ประเภท:ไม้ยืนต้น
ลักษณะพืช:      
   มะหาดเป็นไม้ยืนต้นขนาดใหญ่ ใบแก่ มีรูปใบเป็นรูปไข่ หรือ ขอบขนานรี ริมใบเรียบ ดอกเป็นช่อสีเหลือง ลูกกลม
ปริมาณที่พบ:น้อย
การขยายพันธุ์:ใช้เมล็ด
อธิบายวิธีการเพาะ/ขยายพันธุ์:    นิยมปลูกโดยการเพาะเมล็ดและตอนกิ่ง ขึ้นได้ในดินทุกชนิด
วิธีปลูกจะต้องเพาะต้นก่อนแล้ว จึงนำเอาไปปลูกในหลุมที่มีปุ๋ยคอก และปุ๋ยหมักรองก้นหลุม ระยะแรกดูให้น้ำ และกำจัดวัชพืชด้วย มะหาดที่เจริญเติบโตดีจะให้ผลเมื่ออายุ 5 ปีแล้ว


การใช้ประโยชน์/ส่วนที่นำไปใช้ประโยชน์:   ปวกหาดใช้เป็นยาขับพยาธิตัวตืดได้ ละลายกับน้ำใช้ทาแก้ผื่นก็ได้

   
แหล่งที่พบ:ป่าทั่วไป
ข้อมูลอื่นๆเพิ่มเติม:-
ฤดูกาลที่ใช้ประโยชน์ได้:ทุกฤดูกาล
แหล่งที่มาของข้อมูล:-
คำช่วยค้นหา(keyword):-
ผู้บันทึกข้อมูล:ศราวุธ เทียมพัด
วันที่บันทึกข้อมูล:7/9/2010 1:09:55 PM
วันที่แก้ไขล่าสุด:-
จำนวน view:2422 ครั้ง
สถานะการตรวจสอบ:ยังไม่ผ่านการตรวจสอบความถูกต้อง

รูปภาพ:^ ไปบนสุด