ทรัพยากรชีวภาพพืช

โมกมัน

ชื่อท้องถิ่น:โมกมัน
ชื่อสามัญ:ต้นโมกใหญ่
ชื่อวิทยาศาสตร์: antidysenterica
ชื่อวงศ์:APOCYNACEAE
ลักษณะวิสัย/ประเภท:ไม้ยืนต้น
ลักษณะพืช:ลำต้นสูงประมาณ2-3เมตร ใบเล็กกลมสีเขียวอ่อน บางสายพันธุ์ใบมีสีเกลืองเขียว
ปริมาณที่พบ:ปานกลาง
การขยายพันธุ์:ใช้เมล็ด
อธิบายวิธีการเพาะ/ขยายพันธุ์:ตามธรรมชาติใช้เมล็ด
การใช้ประโยชน์/ส่วนที่นำไปใช้ประโยชน์:เปลือกใช้เป็นยารักษาโรค และแก่นใช้เป็นวัสดุในการสร้างที่อยู่อาศัย
แหล่งที่พบ:ป่าชุมชนเขาวง ต.วังตะเฆ่
ข้อมูลอื่นๆเพิ่มเติม:-
ฤดูกาลที่ใช้ประโยชน์ได้:ตลอดปี
แหล่งที่มาของข้อมูล:การสำรวจ
คำช่วยค้นหา(keyword): ต้นโมกใหญ่
ผู้บันทึกข้อมูล:มุจรินทร์ จันทร์เรือง
วันที่บันทึกข้อมูล:7/4/2010 10:52:13 AM
วันที่แก้ไขล่าสุด:1/5/2011 3:06:27 PM
จำนวน view:846 ครั้ง
สถานะการตรวจสอบ:ยังไม่ผ่านการตรวจสอบความถูกต้อง

รูปภาพ:
^ ไปบนสุด