ทรัพยากรชีวภาพพืช

หมากค้อ

ชื่อท้องถิ่น:หมากค้อ
ชื่อสามัญ:ตะคร้อ
ชื่อวิทยาศาสตร์:SAPINDACEAE
ชื่อวงศ์:Schleichera oleosa (Lour.) Oken
ลักษณะวิสัย/ประเภท:ไม้ยืนต้น
ลักษณะพืช: ตะคร้อเป็นไม้ต้น ผลัดใบ สูงถึง 40 . เปลือกสีน้ำตาลเทา หรือสีดำ แตกล่อนเป็นสะเก็ดเล็กน้อย ใบ ประกอบแบบขนนก เรียงสลับ มีใบย่อย 24 คู่ เรียงตรงข้าม บางครั้งเยื้องกัน แผ่นใบย่อยรูปรี ถึงรูปไข่กลับ กว้าง 2.59 ซม. ยาว 4.520(25) ซม. คู่ล่างเล็กกว่าคู่บน ปลายเว้าตื้น ถึงมน เป็นติ่งสั้นๆ โคนเบี้ยว ผิวใบด้านบนค่อนข้างเกลี้ยง ด้านล่างมีขน ดอก เล็ก สีเหลืองนวล หรือเขียวอ่อน กลิ่นหอม ออกเป็นช่อยาวถึง 15 ซม. ผล รูปไข่กว้าง ถึงค่อนข้างกลม กว้างประมาณ 1.5 ซม. ยาว 1.52 ซม. เมื่อแก่สุกสีเหลือง เมล็ดมีเยื่อหุ้มสีเหลือง

        ตะคร้อมีการกระจายพันธุ์ในป่าเต็งรังและพื้นที่โล่งในป่าเบญจพรรณ ทางภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตกเฉียงใต้ ภาคกลาง และภาคตะวันออกเฉียงใต้ ที่ความสูงจากระดับทะเลปานกลาง 9001,200 . ในต่างประเทศพบที่ศรีลังกา อินเดีย ภูมิภาคอินโดจีน และอินโดนีเซีย ออกดอกเดือนมกราคมเมษายน ผลแก่เดือนมีนาคมกรกฎาคม

ปริมาณที่พบ:น้อย
การขยายพันธุ์:-
อธิบายวิธีการเพาะ/ขยายพันธุ์:เพาะเมล็ด
การใช้ประโยชน์/ส่วนที่นำไปใช้ประโยชน์:เนื้อไม้ใช้ในการอุตสาหกรรมไม้ ทำฟืนและถ่าน เปลือกใช้ย้อมสี ใบอ่อนกินเป็นผัก เยื่อหุ้มเมล็ดกินได้ เมล็ดนำมาสกัดเอาน้ำมัน
แหล่งที่พบ:ชุมชนป่าเขาวง
ข้อมูลอื่นๆเพิ่มเติม:-
ฤดูกาลที่ใช้ประโยชน์ได้:ทุกฤดูกาล
แหล่งที่มาของข้อมูล:-
คำช่วยค้นหา(keyword):-
ผู้บันทึกข้อมูล:บัณฑิต มากงราช
วันที่บันทึกข้อมูล:7/4/2010 10:25:53 AM
วันที่แก้ไขล่าสุด:-
จำนวน view:4030 ครั้ง
สถานะการตรวจสอบ:ยังไม่ผ่านการตรวจสอบความถูกต้อง

รูปภาพ:
^ ไปบนสุด