ทรัพยากรชีวภาพพืช

บัวสวรรค์

ชื่อท้องถิ่น:บัวสวรรค์
ชื่อสามัญ:Zephyranthes Lily, Rain Lily, Fairy Lily, Little Witches
ชื่อวิทยาศาสตร์:Zephyranthes spp
ชื่อวงศ์:AMARYLLIDACEAE
ลักษณะวิสัย/ประเภท:ไม้ล้มลุก
ลักษณะพืช:

 1-2 นิ้ว ต้น

ใบ

หนาวพอเข้าฤดูหนาว บัวสวรรค์จะทิ้งใบหมด คงเหลือแต่หัวอยู่ในดิน พอเข้าปลายฤดู

ใบไม้ผลิหรือฤดูร้อนจึงเริ่มงอกต้นใหม่

มีใบยาวเรียว บางชนิดใบแบน บางชนิดใบกลม ความยาวของใบ 6-12 นิ้ว ในประเทศ

ดอก

ก้านดอกยาว

เป็นดอกรูปกรวย มี 6 กลีบ การจัดเรียงของกลีบดอกเป็นแบบสลับ ดอกแบบชั้นเดียว มี4-12 นิ้ว ดอกมีหลายสี เช่น สีขาว เหลือง และชมพู

ไม้หัวขนาดเล็กเป็นไม้ล้มลุก หัวมีลักษณะกลมเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ

เจริญจากหัว

ปริมาณที่พบ:ปานกลาง
การขยายพันธุ์:-
อธิบายวิธีการเพาะ/ขยายพันธุ์:ใช้ปลูกต้องปรับปรุงให้โปร่ง ร่วนซุย กักเก็บความชื้นดี แต่น้ำไม่ขังจนแฉะ วางหัวในแนวตั้ง
กลบดินนิดหน่อยเพียงเพื่อรักษาความชื้นไว้เท่านั้น ไม่ควรปลูกลึกเพราะจะทำให้หัวเน่าได้
แต่ถ้าปลูกตื้นเกินไป ต้นอาจล้มได้ รดน้ำวันละครั้งในช่วงเช้า
การใช้ประโยชน์/ส่วนที่นำไปใช้ประโยชน์:ส่วนมากใช้ปลูกประดับในสวนหิน เนื่องจากพุ่มต้นเตี้ย ดอกเด่น หรือ ปลูกตามขอบสนาม
หรือ แนวรั้ว ทั้งนี้เพื่อให้มีดอกสวยงามในฤดูฝน
แหล่งที่พบ:ต.วันยาว
ข้อมูลอื่นๆเพิ่มเติม:

โดยธรรมชาติแล้วในต่างประเทศบัวสวรรค์จะออกดอกในช่วงฤดูร้อน และฤดูใบไม้ร่วง
โดยเฉพาะหลังฝนตกไม่กี่วัน จึงได้ชื่อว่า Rain Lily และออกดอกอยู่เพียงวัน หรือ 2 วัน
หลังจากนั้นก็จะเหี่ยวแห้งหายไปอย่างรวดเร็ว จึงถูกเรียกว่า Fairy Lily เพราะไปเร็วมาเร็ว

ฤดูกาลที่ใช้ประโยชน์ได้:ทุกฤดู
แหล่งที่มาของข้อมูล:http://bot.swu.ac.th
คำช่วยค้นหา(keyword): บัว
ผู้บันทึกข้อมูล:นายคุณากร สุขสอาด
วันที่บันทึกข้อมูล:7/4/2010 10:10:09 AM
วันที่แก้ไขล่าสุด:7/4/2010 10:12:44 AM
จำนวน view:1116 ครั้ง
สถานะการตรวจสอบ:ยังไม่ผ่านการตรวจสอบความถูกต้อง

รูปภาพ:

^ ไปบนสุด