ทรัพยากรชีวภาพพืช

เข็มสามสี

ชื่อท้องถิ่น:เข็มสามสี
ชื่อสามัญ:Rainbow Tree
ชื่อวิทยาศาสตร์:Dracaena marginata "Tricolor"
ชื่อวงศ์:RUBIACEAE
ลักษณะวิสัย/ประเภท:ไม้ยืนต้น
ลักษณะพืช:ลำต้นมีขนาดเล็ก ลำต้นแก่จะมีสีน้ำตาลอ่อน กิ่งแขนงจะแตกออกตามส่วนข้อของลำต้น ช่วงใบถี่
แตกใบอ่อนตรงส่วนยอดของลำต้น ใบมีลักษณะแคบ ปลายใบแหลม ใบมีสามสีเป็นแถบไปตาม
ความยาวของใบโดยมีลักษณะการเรียงตัวดังนี้ คือ สีแดงจะอยู่ขอบนอก สีครีมหรือเหลืองอ่อนจะ
อยู่ ถัดเข้ามาและสีเขียวจะอยู่ข้างในตรงกลางใบ ถ้าหากปลูกในที่ที่มีแสงแดงจัด สีบนใบจะสดใส
สวยงามมาก นิยมใช้เป็นไม้ประดับภายนอกโดยเฉพาะการตกแต่งสวน
ปริมาณที่พบ:มาก
การขยายพันธุ์:ใช้กิ่ง/ลำต้น
อธิบายวิธีการเพาะ/ขยายพันธุ์:-
การใช้ประโยชน์/ส่วนที่นำไปใช้ประโยชน์:-
แหล่งที่พบ:ต.วันยาว
ข้อมูลอื่นๆเพิ่มเติม:-
ฤดูกาลที่ใช้ประโยชน์ได้:ทุกฤดูกาล
แหล่งที่มาของข้อมูล:http://www.maipradabonline.com
คำช่วยค้นหา(keyword): เข็มสามสี
ผู้บันทึกข้อมูล:ภัทราพร กองจินดา
วันที่บันทึกข้อมูล:7/4/2010 9:55:28 AM
วันที่แก้ไขล่าสุด:-
จำนวน view:2302 ครั้ง
สถานะการตรวจสอบ:ยังไม่ผ่านการตรวจสอบความถูกต้อง

รูปภาพ:
^ ไปบนสุด