ทรัพยากรชีวภาพพืช

กระบองเพชร

ชื่อท้องถิ่น:กระบองเพชร
ชื่อสามัญ:Mila
ชื่อวิทยาศาสตร์:Mila sp.
ชื่อวงศ์:CACTACEAE
ลักษณะวิสัย/ประเภท:ไม้ยืนต้น
ลักษณะพืช:

กระบองเพชรเป็นพรรณไม้ยืนต้นขนาดเล็กถึงขนาดกลาง ลำต้นมีความสูงประมาณ 1-12 ฟุต ลำต้นมีสีเขียวหรือเขียวคล้ำ มีขนหรือหนามรอบต้นหรือไม่มีก็ได้แล้วแต่ชนิดพันธุ์ ลักษณะต้นเป็นเหลี่ยมรูปทรงกระบอกรูปรงกลม หรือแล้วแต่ชนิดพันธุ์ ใบคือส่วนของลำต้นที่ทำหน้าที่แทนใบหรือบางชนิดก็มีใบแบนกลมหน้าใหญ่ดอกสีแดงเหลืองขาวลักษณะดอกขนาดดอกขึ้นกับ
ชนิดพันธุ์

ปริมาณที่พบ:น้อย
การขยายพันธุ์:ใช้เมล็ด
อธิบายวิธีการเพาะ/ขยายพันธุ์:การปลูกในกระถางเพื่อประดับภายในอาคารและภายนอกอาคาร ใช้กระถางทรงและขนาดต่างกันแล้วแต่ชนิดพันธุ์คือตั้งแต่
   ขนาด4-10นิ้วใช้ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมัก:ทรายหรือดินร่วนอัตรา1:1ผสมดินปลูกการเปลี่ยนกระถางแล้วแต่ความเหมาะสมของชนิด
   พันธุ์และผู้ปลูก แต่ถ้าจะให้เจริญสวยงามต้องคบคุมเรื่องปุ๋ย และน้ำให้ถูกวิธี

การใช้ประโยชน์/ส่วนที่นำไปใช้ประโยชน์:-
แหล่งที่พบ:ในโรงเรียนเขาน้อยวิทยาคม
ข้อมูลอื่นๆเพิ่มเติม:ความเป็นมงคล
คนไทยโบราณเชื่อว่าบ้านใดปลูกต้นกระบอกเพชรไว้ประจำบ้านจะทำให้เกิดโชคลาภเพราะถ้าผู้ใดปลูกต้นกระบองเพชรให้ 
เกิดดอกได้มากและสวยงามแสดงว่าผู้นั้นจะมีโชคลาภดังนั้นคนไทยโบราณถือว่าเป็นไม้เสี่ยงทายชนิดหนึ่งนอกจากนี้ยังเชื่อ 
อีกว่ายังสามารถป้องกันศัตรูจากภายนอกได้อีกด้วยเพราะต้นกระบองเพชรมีหนามและความคงทนแข็งแรงดังนั้นคนไทยโบ 
ราณจึงนิยมปลูกตามแนวรั้วบ้าน เพื่เเป็นที่กลัวเกรงของศัตรูภายนอก
ฤดูกาลที่ใช้ประโยชน์ได้:-
แหล่งที่มาของข้อมูล:http://www.maipradabonline.com/maimongkol/kapongpet.htm
คำช่วยค้นหา(keyword):-
ผู้บันทึกข้อมูล:สาวิตรี คะชา
วันที่บันทึกข้อมูล:7/4/2010 9:53:10 AM
วันที่แก้ไขล่าสุด:7/5/2010 1:18:13 PM
จำนวน view:3140 ครั้ง
สถานะการตรวจสอบ:ยังไม่ผ่านการตรวจสอบความถูกต้อง

รูปภาพ:

^ ไปบนสุด