ทรัพยากรชีวภาพพืช

หมากนวล

ชื่อท้องถิ่น:หมากนวล
ชื่อสามัญ:Manila palm Christmas palm
ชื่อวิทยาศาสตร์:Veitchia merrillii.
ชื่อวงศ์:PALMAE
ลักษณะวิสัย/ประเภท:ไม้ยืนต้น
ลักษณะพืช:ปาล์มต้นเดี่ยว ลำต้นสีน้ำตาลปนเทาขนาดประมาณ 25 เซนติเมตร  มีคอสีเขียวนวลยาว 30-50 เซนติเมตร มีรอยหลุดของก้านใบ ถี่ชัดเจน
ใบ (Foliage) :    ใบประกอบแบบขนนก   เรียงสลับ  ใบย่อยรูปขอบขนาน  กว้าง 2-5 เซนติเมตร  ยาว 45-75
เซนติเมตร  ปลายใบเรียวแหลม โคนใบรูปลิ่ม แผ่นใบสีเขียว
ดอก (Flower) : สีเหลืองนวล ออกเป็นช่อแบบช่อแยกแขนงใต้โคนกาบใบ ดอกแยกเพศอยู่ร่วมต้น ช่อดอกยาว
ประมาณ 30 เซนติเมตร
 ผล (Fruit) :    ผลสดแบบมีเนื้อเมล็ดเดียว ทรงกลมรี ขนาดประมาณ 3 เซนติเมตร ติดผลจำนวนมาก ผลสุกสี
ีแดงส้ม
ปริมาณที่พบ:ปานกลาง
การขยายพันธุ์:ใช้เมล็ด
อธิบายวิธีการเพาะ/ขยายพันธุ์:1.การปลูกในแปลงปลูกเพื่อประดับบริเวณบ้านและสวน ขนาดหลุมปลูก 50 x 50 x 50 เซนติเมตร ใช้ปุ๋ยคอกหรือ
   ปุ๋ยหมัก :    ดินร่วน อัตรา 1 : 2 ผสมดินปลูก
2.การปลูกในกระถางเพื่อประดับภายในและภายนอกอาคาร เหมาะที่จะใช้กับต้นหมากนวลที่มีอายุระหว่าง 1-3 ปี
   การปลูกควรใช้กระถางทรงสูงขนาด 14-24 นิ้ว ใช้ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมัก : : ดินร่วน อัตรา 1 : 1 :1 ผสมดินปลูกควร
   เปลี่ยนกระถางทุก12ปีแล้วแต่ความเหมาะสมของของการเจริญเติบโตของทรงพุ่มโตทั้งนี้เพราะการขยายตัวของ
   รากแน่นเกินไปและเพื่อเปลี่ยนดินปลูกใหม่ทดแทนดินปลูกเดิมที่เสื่อมสภาพไป
การใช้ประโยชน์/ส่วนที่นำไปใช้ประโยชน์:ปลูกเป็นไม้ประดับ
แหล่งที่พบ:-
ข้อมูลอื่นๆเพิ่มเติม:
การดูแลรักษา
แสง                         ต้องการแสงแดดจัด หรือกลางแจ้ง

น้ำ                            ต้องการปริมาณปานกลาง ควรให้น้ำ 7-10 วัน/ครั้ง

ดิน                          ชอบดินร่วนซุย มีความชื้นปานกลาง

ปุ๋ย                          ใช้ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมัก อัตรา 1-2 กิโลกรัม/ต้น ควรใส่ปีละ 2-4 ครั้ง

การขยายพันธ์         การเพาะเมล็ด วิธีที่นิยมและได้ผลดี คือ การเพาะเมล็ด

โรค                           ไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องโรค เพราะเป็นไม้ที่มีความทนทานต่อโรคได้ดี

แมลง                       เพลี้ยต่าง ๆ

อาการ                       ใบถูกกัดแทะ เป็นรู และเป็นรอย ทำให้ต้นแคระแกร็นและเสียรูปทรง

การป้องกัน               รักษาความสะอาดบริเวณแปลงปลูก

การกำจัด                 ใช้ยาไดอาซินอน อัตราและคำแนะนำระบุไว้ตามฉลาก
ฤดูกาลที่ใช้ประโยชน์ได้:ทุกฤดูกาล
แหล่งที่มาของข้อมูล:-
คำช่วยค้นหา(keyword):-
ผู้บันทึกข้อมูล:พัชรี เยาวราฤทธิ์
วันที่บันทึกข้อมูล:7/4/2010 9:29:56 AM
วันที่แก้ไขล่าสุด:7/4/2010 9:30:41 AM
จำนวน view:9638 ครั้ง
สถานะการตรวจสอบ:ยังไม่ผ่านการตรวจสอบความถูกต้อง

รูปภาพ:
^ ไปบนสุด