ทรัพยากรชีวภาพพืช

กล้วยน้ำว้า ยาไข่ สะกุย

ชื่อท้องถิ่น:กล้วยน้ำว้า ยาไข่ สะกุย
ชื่อสามัญ:Banana, Cultivated banana.
ชื่อวิทยาศาสตร์:Musa sapientum L.
ชื่อวงศ์:MUSACEAE
ลักษณะวิสัย/ประเภท:ไม้ล้มลุก
ลักษณะพืช:
ต้น : ลำต้นเกิดจากกาบหุ้มซ้อนกัน สูงประมาณ 25 เมตร
ใบ : มีสีเขียว เป็นแผ่นยาวประมาณ1.53 ซม. กว้าง 40 - 60 ซม. เส้นของใบจะขนานกัน แกนใบจะเห็นได้ชัดเจน ก้านใบยาวมากกว่า 30 ซม.
ดอก : มีลักษณะที่ห้อยย้อยลงมายาวประมาณ 60 - 130 ซม. เป็นช่อที่เรียกว่า หัวปลี มีกาบหุ้มช่อ มีสีแดงปนม่วง ยาว 15 - 30 ซม. ฐานดอกจะมีเกสรตัวเมีย เกสรตัวผู้
ผล : ดอกเจริญกลายไปเป็นผล ประกอบด้วยหวีกล้วย เครือละ 7 - 8 หวี ผลออกมาใหม่ ๆ มีสีเขียว
เมล็ด : ไม่พบเมล็ด บางสายพันธุ์อาจมีเมล็ดบ้างไม่มากนัก เมล็ดกลมขนาดเล็ก มีสีดำ
ปริมาณที่พบ:ปานกลาง
การขยายพันธุ์:ใช้ส่วนอื่นๆ
อธิบายวิธีการเพาะ/ขยายพันธุ์:โดยการแยกหน่อหรือแยกเหง้า หัวปลีใช้ประกอบอาหาร นิยมกันทางภาคเหนือ
การใช้ประโยชน์/ส่วนที่นำไปใช้ประโยชน์:ยางกล้วยจากใบ ใช้ห้ามเลือด ผลดิบแก้โรคท้องเสีย ยาฝาดสมานแผลในกระเพาะอาหาร และอาหารไม่ย่อยผลสุกใช้เป็นอาหารเป็นยาระบาย
แหล่งที่พบ:ต.วันยาว
ข้อมูลอื่นๆเพิ่มเติม:-
ฤดูกาลที่ใช้ประโยชน์ได้:-
แหล่งที่มาของข้อมูล:http://www.uru.ac.th/~botany/detail.php?botany_id=7-53000-001-0245&field=&value=&page=25
คำช่วยค้นหา(keyword): กล้วยน้ำว้า
ผู้บันทึกข้อมูล:จารุวัฒน์ สุขมงคลรัตน์
วันที่บันทึกข้อมูล:7/4/2010 9:19:13 AM
วันที่แก้ไขล่าสุด:-
จำนวน view:611 ครั้ง
สถานะการตรวจสอบ:ยังไม่ผ่านการตรวจสอบความถูกต้อง

รูปภาพ:

^ ไปบนสุด