ทรัพยากรชีวภาพพืช

ต้นโมก

ชื่อท้องถิ่น:ต้นโมก
ชื่อสามัญ:MOKE
ชื่อวิทยาศาสตร์:Wrightia religiosa
ชื่อวงศ์:Apocynaceae
ลักษณะวิสัย/ประเภท:ไม้ยืนต้น
ลักษณะพืช:

โมกเป็นพรรณไม้ยืนต้นขนาดกลาง ลำต้นมีความสูงประมาณ 5-12 เมตร ผิวเปลือกสีนำตาลดำ ลำต้นกลมเรียบมีจุดเล็ก ๆสีขาวประทั่วต้น แตกกิ่งก้านสาขาออกรอบลำต้นไม่เป็นระเบียบใบเป็นใบเดียวออกเรียงกันเป็นคู่ตามก้านใบลักษณะใบ เป็นรูปไข่ รี ปลายใบมนแหลม โคนใบแหลม ขอบใบเรียบ เนื้อใบบางสีเขียว ขนาดใบกว้างประมาณ 2 เซนติเมตร ยาวประมาณ 3-5 เซนติเมตร ออกดอกเป็นช่อสั้น ๆ อยู่ตามปลายกิ่ง ช่อหนึ่งมีดอก 4-8 ดอก

ลักษณะดอกจะคว่ำหน้าลงสู่พื้นดินมีกลีบดอก 5 กลีบ มีสีขาวกลิ่นหอม ดอกบานเต็มที่มีขนาด ประมาณ 2 เซนติเมตร

ผลเป็นฝักรูปทรงกระบอกจะออกมาเป็นคู่ ลักษณะโค้งงอเข้าหากัน ภายในมีขี้เรียงอยู่จำนวนมาก ขนาดความยาวของฝักประมาณ 10-15 เซนติเมตร

ปริมาณที่พบ:ปานกลาง
การขยายพันธุ์:-
อธิบายวิธีการเพาะ/ขยายพันธุ์:การขยายพันธุ์

การตอน การเพาะเมล็ด การปักชำ วิธีที่นิยมและได้ผลดี คือ การเพาะเมล็ด การปักชำ

การใช้ประโยชน์/ส่วนที่นำไปใช้ประโยชน์:ประโยชน์ : รากใช้ผสมกับยาสมุนไพร ตัวอื่น ใช้รักษาโรคผิวหนัง และมักจะปลูกเป็นไม้ประดับบ้าน
แหล่งที่พบ:บ้านหลังสวน
ข้อมูลอื่นๆเพิ่มเติม:
ฤดูกาลที่ใช้ประโยชน์ได้:ทุกฤดู
แหล่งที่มาของข้อมูล:หลังบ้านสวน goog.com
คำช่วยค้นหา(keyword):-
ผู้บันทึกข้อมูล:ณัฐสุดา หวานดี
วันที่บันทึกข้อมูล:7/4/2010 9:17:25 AM
วันที่แก้ไขล่าสุด:12/19/2010 1:03:46 PM
จำนวน view:5538 ครั้ง
สถานะการตรวจสอบ:ยังไม่ผ่านการตรวจสอบความถูกต้อง

รูปภาพ:
^ ไปบนสุด