ทรัพยากรชีวภาพพืช

กะพ้อ

ชื่อท้องถิ่น:กะพ้อ
ชื่อสามัญ:Fan palm
ชื่อวิทยาศาสตร์:Licuala sqinosa
ชื่อวงศ์:PALMAE
ลักษณะวิสัย/ประเภท:ไม้ยืนต้น
ลักษณะพืช:กะพ้อเป็นปาล์มพื้นเมืองที่มีอยู่ทั่วไปในบ้านเรา กะพ้อมีต้นเป็นกอสูงประมาณ 15 - 20 ฟุต ใบรูปใบพัด ก้านใบยาวเล็ก
มีใบย่อยแตกออกจากกันและแตกออกจากจุดเดียวกัน ที่ก้านใบแต่ละใบจะมีใบย่อยประมาณ 12 - 18 ใบ ตามใบย่อยมี
รอยจีบ ปลายใบตัด ใบย่อยยาวประมาณ 1 ฟุต และกว้าง 4-5 นิ้ว ใบสีเขียวเข้ม เมื่อเจริญ เติบโตไปสักระยะหนึ่งจะเกด
หน่ออกมาตามบริเวณโคนต้นมากมาย
  กะพ้อเจริญเติบโตได้ดีในที่โล่งแจ้งสามารถปลูกในสนามหญ้าเพื่อให้มันแตกกอเป็นพุ่มหรือจะทำเป็นสวนหย่อมก็ได้
ปริมาณที่พบ:น้อย
การขยายพันธุ์:ใช้เมล็ด
อธิบายวิธีการเพาะ/ขยายพันธุ์:โดยการเพาะเมล็ด และแยกหน่อ
การใช้ประโยชน์/ส่วนที่นำไปใช้ประโยชน์:ไม้ประดับเพื่อความสวยงาม
แหล่งที่พบ:-
ข้อมูลอื่นๆเพิ่มเติม:-
ฤดูกาลที่ใช้ประโยชน์ได้:-
แหล่งที่มาของข้อมูล:-
คำช่วยค้นหา(keyword):-
ผู้บันทึกข้อมูล:วรรษมน สองเมือง
วันที่บันทึกข้อมูล:7/4/2010 9:16:40 AM
วันที่แก้ไขล่าสุด:-
จำนวน view:771 ครั้ง
สถานะการตรวจสอบ:ยังไม่ผ่านการตรวจสอบความถูกต้อง

รูปภาพ:
^ ไปบนสุด