ทรัพยากรชีวภาพพืช

กล้วยพัด

ชื่อท้องถิ่น:กล้วยพัด
ชื่อสามัญ:Traveller's tree
ชื่อวิทยาศาสตร์:Ravenala madagascariensis
ชื่อวงศ์:Strelitziaceae
ลักษณะวิสัย/ประเภท:ไม้ล้มลุก
ลักษณะพืช:

กล้วยพัดเป็นพืชอวบน้ำที่มีลักษณะแตกต่างไปจากกล้วยธรรมดาโดยทั่ว ๆ ไป คือใบจะมีลักษณะเหมือนกับใบกล้วย
แต่จะมีความแข็งกว่ามาก แกนของใบจะแผ่ออกสองข้าง ทำให้มีลักษณะคล้ายพัดขนาดใหญ่ การเรียงตัวของก้านใบ
นั้น จะเรียงตัวกันอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อย แลดูสวยงามมาก ลำต้นจะเกิดเป็นต้นเดี่ยว ๆ สูงประมาณ 6-9 เมตร
แม้จะปลูกเอาไว้ต้นเดียวก็สวยงามไม่น้อย

แสง                         กล้วยพัดชองแสงแดดจัด ควรปลูกไว้กลางแจ้ง

น้ำ                            ให้น้ำพอประมาณอย่าให้ขังแฉะ ต้องการความชื้นสูง

ดิน                           ดินที่ปลูกควรเป็นดินที่อมความชื้นได้บ้าง

ปุ๋ย                           ควรใส่ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมัก บริเวณโคนต้น ปีละ 2 ครั้ง

การขยายพันธ์          โดยการแยกหน่อ

โรคและแมลง           ทนทางต่อโรคและแมลงมาก


Copyright © by maipradab.com All rights reserved. Thailand Web Stat
6/1 หมู่ 11 คลอง15 ศูนย์พันธ์
้ดอกไม้ประดับที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย
ต.บางปลากด อ.องครักษ์ จ.นครนายก 26120
E-mail : webmaster@maipradab.com
Tel.(01)8469556

กล้วยพัดเป็นพืชอวบน้ำที่มีลักษณะแตกต่างไปจากกล้วยธรรมดาโดยทั่ว ๆ ไป คือใบจะมีลักษณะเหมือนกับใบกล้วย
แต่จะมีความแข็งกว่ามาก แกนของใบจะแผ่ออกสองข้าง ทำให้มีลักษณะคล้ายพัดขนาดใหญ่ การเรียงตัวของก้านใบ
นั้น จะเรียงตัวกันอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อย แลดูสวยงามมาก ลำต้นจะเกิดเป็นต้นเดี่ยว ๆ สูงประมาณ 6-9 เมตร
แม้จะปลูกเอาไว้ต้นเดียวก็สวยงามไม่น้อย

ปริมาณที่พบ:น้อย
การขยายพันธุ์:ใช้หัว/เหง้า/หน่อ
อธิบายวิธีการเพาะ/ขยายพันธุ์:โดยการแยกหน่อ
การใช้ประโยชน์/ส่วนที่นำไปใช้ประโยชน์:เป็นไม้ประดับ
แหล่งที่พบ:-
ข้อมูลอื่นๆเพิ่มเติม:-
ฤดูกาลที่ใช้ประโยชน์ได้:-
แหล่งที่มาของข้อมูล:-
คำช่วยค้นหา(keyword):-
ผู้บันทึกข้อมูล:วรรษมน สองเมือง
วันที่บันทึกข้อมูล:7/4/2010 9:12:48 AM
วันที่แก้ไขล่าสุด:-
จำนวน view:1477 ครั้ง
สถานะการตรวจสอบ:ยังไม่ผ่านการตรวจสอบความถูกต้อง

รูปภาพ:
^ ไปบนสุด