ทรัพยากรชีวภาพพืช

หมากแดง

ชื่อท้องถิ่น:หมากแดง
ชื่อสามัญ:Sealing -wax palm
ชื่อวิทยาศาสตร์:Cryrtostachys renda Blum
ชื่อวงศ์:-
ลักษณะวิสัย/ประเภท:ไม้ยืนต้น
ลักษณะพืช:ลักษณะโดยทั่ว

 หมากแดงนี้เป็นปาล์มตระกูลเดียวที่มีสีแดงสดงดงามมาก เป็นปาล์มที่มีกอสูงถึงประมาณ 15 ฟุต ลำต้นตั้งตรง
มีข้อปล้องเห็นได้ชัด กาบใบมีสีแดงทางใบก็มีสีแดงสด และโค้งงอลงด้านล่าง ใบรูปขนนก มีใบย่อย 25 คู่ ใบ
ย่อยยาวประมาณ 18 นิ้ว ด้านบนสีเขียวแก่ ด้านล่างสีเขียวอ่อน มีสีเหลือบเงินเล็กน้อย ก้านใบจะสั้นยาวประ
มาณ 6 นิ้ว ในบ้านเราเท่าที่พบจะมีหมากแดงที่ปลูกกันอยู่ทั่วไป 2 ชนิด คือชนิดสีส้มและชนิดสีแดงหมากแดง
นี้ทางภาคใต้ของบ้านเราเรียกว่า หมากก้นแดงหรือกาบแดง


ใบ (Foliage) : ใบประกอบแบบขนนก เรียงสลับ ใบย่อยรูปขอบขนาน กว้าง 2-5 เซนติเมตร ยาว 45-55
เซนติเมตร ปลายใบเรียวแหลม โคนใบรูปลิ่ม แผ่นใบด้านบนสีเขียวแก่ ด้านล่างสีเขียวอ่อนมีสีเหลือบเงิน
เล็กน้อย เป็นมันก้านใบและกาบใบสีแดงสด
ดอก (Flower) : สีเขียวอ่อน ออกเป็นช่อแบบช่อแยกแขนงใต้โคนกาบใบ ดอกแยกเพศอยู่ร่วมต้น ช่อดอกยาว ประมาณ 50 เซนติเมตร
ผล (Fruit) : ผลสดแบบมีเนื้อเมล็ดเดียว ติดผลจำนวนมาก ทรงกลมรี ขนาด 0.8 เซนติเมตร ผลแก่สีดำ
เมล็ดกลมรี
ปริมาณที่พบ:มาก
การขยายพันธุ์:ใช้หัว/เหง้า/หน่อ
อธิบายวิธีการเพาะ/ขยายพันธุ์:การขยายพันธ์ โดยการเพาะเมล็ด หรือ แตกหน่อ
การใช้ประโยชน์/ส่วนที่นำไปใช้ประโยชน์:ประโยชน์ :  ใบมีสรรพคุณแก้ร้อนใน
แหล่งที่พบ:ตำบลวันยาว
ข้อมูลอื่นๆเพิ่มเติม:

ขนาด  :  สูงได้ถึง 20 เมตร
สีดอก :   สีเขียวอ่อน
ฤดูที่ดอกบาน  : ฤดูฝน ส.ค.-ก.ย.
อัตราการเจริญเติบโต  : ช้า
ลักษณะนิสัย  : ชอบดินร่วน มีอินทรีย์- วัตถุสูง
ความชื้น  :   ปานกลาง-สูง
แสง  :   แสงแดดเช้า-ร่มรำไร

ฤดูกาลที่ใช้ประโยชน์ได้:ทุกฤดู
แหล่งที่มาของข้อมูล:http://www.generalprempark.com/index.php?option=com_content&view=article&id=25:2010-03-08-02-05-57&catid=4:zone2tha&Itemid=1
คำช่วยค้นหา(keyword): หมากแดง
ผู้บันทึกข้อมูล:มณีรัตน์ กุเวตัย
วันที่บันทึกข้อมูล:7/3/2010 10:21:00 PM
วันที่แก้ไขล่าสุด:-
จำนวน view:4456 ครั้ง
สถานะการตรวจสอบ:ยังไม่ผ่านการตรวจสอบความถูกต้อง

รูปภาพ:


^ ไปบนสุด