ทรัพยากรชีวภาพพืช

หญ้าคา

ชื่อท้องถิ่น:หญ้าคา
ชื่อสามัญ:หญ้าคา
ชื่อวิทยาศาสตร์:Imperata cylindrical Beauv
ชื่อวงศ์:Gramineae
ลักษณะวิสัย/ประเภท:หญ้า
ลักษณะพืช:

        เป็นพืชจำพวกหญ้า มีลำต้นใต้ดินเป็นเส้นกลมสีขาวทอดยาว มีข้อเห็นได้ชัดเจน ผิวเรียบ หรือมีขนบ้างเล็กน้อย แตกกิ่งก้านสาขางอกเป็นกอใหม่ได้มากมายหลายกอ ใบเป็นเส้นแบนยาวตรง แตกจากลำต้นใต้ดินใบยาว 20-50 ซม. กว้าง 5-9 มม. ใบอ่อนงอกใหม่ที่ยอด มีปลอกแหลมแข็งหุ้มยาวประมาณ 1 มม. งอกแทงขึ้นมาจากดิน ดอกออกเป็นช่อทรงกระบอกยาว 5-20 ซม. เส้นผ่านศูนย์กลาง 1.5-3 ซม. ดอกย่อยอยู่ติดกันแน่น ช่อดอกแก่เป็นช่อมีขนฟูสีขาว เมล็ดแก่จะหลุดปลิวไปตามลมแพร่พันธุ์ไปได้ไกล ๆ หญ้าคาที่ขึ้นในทุ่งหญ้าจะออกดอกในฤดูร้อน หญ้าคาที่ขึ้นในที่ชื้นแฉะจะออกดอกปลายฤดูร้อน หรือในฤดูหนาว หญ้าคานอกจากแพร่พันธุ์โดยเมล็ดแล้วยังแพร่พันธุ์ด้วยลำต้นใต้ดิน โดยงอกลามไปเจริญเป็นต้นใหม่ได้ หญ้าคาเป็นพืชชอบแดดและทนทานมาก เผาก็ไม่ตายดูเหมือนว่าไฟจะไปช่วยกระตุ้นให้มันงอกเร็วขึ้น และออกดอกแพร่พันธุ์มากขึ้นอีก เป็นวัชพืชที่ขึ้นลุกลามตามไร่ซึ่งปราบได้ยากชนิดหนึ่ง พบขึ้นเป็นทุ่งทั่วไปตามที่ร้างต่าง ๆ ตามหุบเขาและริมทางทั่วไป

ปริมาณที่พบ:มาก
การขยายพันธุ์:ใช้หัว/เหง้า/หน่อ
อธิบายวิธีการเพาะ/ขยายพันธุ์:-
การใช้ประโยชน์/ส่วนที่นำไปใช้ประโยชน์:
ส่วนของตัวอย่างที่นำมาใช้ประโยชน์ : ช่อดอก ขน(ดอกแก่) ราก ใบ2 ราก ทั้งสดหรือแห้ง3
ภูมิปัญญาท้องถิ่น(ใช่/ไม่ใช่) : ใช่
วัตถุประสงค์ของการนำมาใช้ประโยชน์ : ยารักษาโรค
รายละเอียดการนำมาใช้ประโยชน์ : -
ส่วนของตัวอย่างที่นำมาใช้ประโยชน์ : ช่อดอก ขน(ดอกแก่) ราก ใบ2 ราก ทั้งสดหรือแห้ง3
ภูมิปัญญาท้องถิ่น(ใช่/ไม่ใช่) : ใช่
วัตถุประสงค์ของการนำมาใช้ประโยชน์ : ยารักษาโรค
รายละเอียดการนำมาใช้ประโยชน์ : -
ส่วนของตัวอย่างที่นำมาใช้ประโยชน์ : ช่อดอก ขน(ดอกแก่) ราก ใบ2 ราก ทั้งสดหรือแห้ง3
ภูมิปัญญาท้องถิ่น(ใช่/ไม่ใช่) : ใช่
วัตถุประสงค์ของการนำมาใช้ประโยชน์ : ยารักษาโรค
รายละเอียดการนำมาใช้ประโยชน์ : -
แหล่งที่พบ:ในทุ่งหญ้า
ข้อมูลอื่นๆเพิ่มเติม:-
ฤดูกาลที่ใช้ประโยชน์ได้:ทุกๆฤดู
แหล่งที่มาของข้อมูล:http://www.thaibiodiversity.org http://www.google.co.th
คำช่วยค้นหา(keyword):-
ผู้บันทึกข้อมูล:วิทยา โถคำนาม
วันที่บันทึกข้อมูล:6/29/2010 10:53:37 AM
วันที่แก้ไขล่าสุด:7/2/2010 3:58:13 PM
จำนวน view:2164 ครั้ง
สถานะการตรวจสอบ:ยังไม่ผ่านการตรวจสอบความถูกต้อง

รูปภาพ:^ ไปบนสุด