ทรัพยากรชีวภาพพืช

หญ้าเพ็ก

ชื่อท้องถิ่น:หญ้าเพ็ก
ชื่อสามัญ:ไผ่เพ็ด
ชื่อวิทยาศาสตร์:Vietnamosasa pusilla (Chevlier a.Camus) Nguyen
ชื่อวงศ์:GRAMINAE
ลักษณะวิสัย/ประเภท:ไม้พุ่ม
ลักษณะพืช:ป็นพืชอายุหลายปี แตกกอสูง 70 - 120 เซนติเมตร ลำต้นแข็ง เนื้อไม้เป็นเสี้ยนเหนียวแบบไม้ไผ่ เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.5 - 1.0 เซนติเมตร ใบหยาบกระด้าง แผ่นใบยาว 8 - 14 เซนติเมตร กว้าง 1 เซนติเมตร มีกิ่งก้านแตกจากข้อ ดอกเป็นช่อแยกแขนง (panicle) ระบบรากตื้น แต่มีเหง้าแข็งแรง แพร่พันธุ์โดยหน่อหรือเหง้า ขึ้นในที่ดอนและในที่ร่มเงาของป่าโปร่ง เช่น ป่าพลวง ป่าเหียง ทนต่อสภาพแห้งแล้งและการถูกไฟเผา แต่หญ้าชนิดนี้แก่เร็ว และเมื่อแก่ลำต้นจะแข็งแบบกิ่งไผ่ทำให้ระยะการใช้ประโยชน์เป็น อาหารสัตว์มีช่วงสั้น ออกดอกช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนมีนาคม
ปริมาณที่พบ:มาก
การขยายพันธุ์:ใช้หัว/เหง้า/หน่อ
อธิบายวิธีการเพาะ/ขยายพันธุ์:ไผ่เพ็กนี้จะขยายพันธ์เองและรวดเร็ว
การใช้ประโยชน์/ส่วนที่นำไปใช้ประโยชน์:เป็นอาหารสัตว์ โค กระบือ โดยปล่อยให้สัตว์แทะเล็มตามธรรมชาติ ลำต้นใช้เป็นวัตถุดิบทำเยื่อกระดาษ
แหล่งที่พบ:ตามท้องนา
ข้อมูลอื่นๆเพิ่มเติม:

คุณค่าทางอาหาร โปรตีน 8 – 10 เปอร์เซ็นต์ DMD 52 เปอร์เซ็นต์ (โดยวิธี Nylon bag)

 

ฤดูกาลที่ใช้ประโยชน์ได้:ทุกฤดู
แหล่งที่มาของข้อมูล:http://www.dld.go.th
คำช่วยค้นหา(keyword): หญ้าเพ็ก
ผู้บันทึกข้อมูล:พรรณธิดา งามวงค์
วันที่บันทึกข้อมูล:6/22/2010 1:04:50 PM
วันที่แก้ไขล่าสุด:-
จำนวน view:3546 ครั้ง
สถานะการตรวจสอบ:ยังไม่ผ่านการตรวจสอบความถูกต้อง

รูปภาพ:
^ ไปบนสุด