ทรัพยากรชีวภาพพืช

ตีนเป็ด

ชื่อท้องถิ่น:ตีนเป็ด
ชื่อสามัญ:สัตตบรรณ
ชื่อวิทยาศาสตร์:Anacardium occidentale L.
ชื่อวงศ์:Alistonia scholaris R.Br.
ลักษณะวิสัย/ประเภท:ไม้ยืนต้น
ลักษณะพืช:
สัตบรรณเป็นไม้ยืน่ต้นขนาดใหญ่ มีความสูงถึง 30 เมตร เปลือกสีเทา มียางสีขาวจำนวนมาก กิ่งจะตอกรอบข้อ ใบ เป็นใบเดี่ยว เรียงรอบข้อ 4-7 ใบ รูปขอบขนานแกมรูปขอบกลับ หรือรูปไข่กลับ กว้าง 2-6 ซม. ยาว 5-18 ซม. ปลายใบทู่ กลม หรือเว้าเล็กน้อย โคนใบแคบเรียวแหลม หรือเป็นครีบ ขอบเรียบ ด้านบนมีสีเขียวสด ด้านล่างมีสีขาวนวล เกลี้ยงเส้นใบถี่ มี 30-40 คู่ ดอก ออกดอกเป็นช่อ ที่ยอด หรือที่ปลายกิ่ง ออกจากที่เดียวกัน มีความยาว เกือบเท่ากัน ประมาณ 1-4 ซม. ลักษณะคล้ายซี่ร่ม มีดอกเป็นจำนวนมากติดเป็นกระจุกกลมๆ ที่ปลายกิ่ง กลีบรองกลีบดอกมี 5 กลีบ ขนาดเล็กมาก ยาวเพียง 1-2 ซม. มีขน ลกีบดอกมี 5 กลีบ สีขาวอมเหลือง โคนเชื่อมติดต่อกันเป็นท่อ ยาว 5-7 มม. ลกีบยาว 3-4 มม. ปลายกลีบมน มีขน เกสรตัวผู้ 5 อัน ก้านเกสรสั้นติดอยู่ภายในท่อ เกสรตัวเมีย 2ช่อง มีขน ผลเป็นฝัก ออกเป็นคู่รูปกลมยาว กว้าง 2.5-3.5 ซม. ยาว 25-50 ซม. ภายในมีเมล็ดจำนวนมาก แก่จัดจะแตกเป็น 2 ซีก เมล็ดรูปขอบขนาน ยาวประมาณ 7 มม. ปลายทั้งสองข้างมีขน
ปริมาณที่พบ:ปานกลาง
การขยายพันธุ์:ใช้ส่วนอื่นๆ
อธิบายวิธีการเพาะ/ขยายพันธุ์:   การปลูกสร้างสวนป่jาโดยทั่วไปแล้วมีวิธีปฏิบัติคล้าย ๆ กัน จะแตกต่างกันไปตามความเหมาะ
สมของพื้นที่ที่เลือกใช้ ตลอดจนขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการปลูกและชนิดไม้ที่เลือกมาปลูกการปลูกสวนป่าของภาครัฐเป็นการปลูกในเชิง
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ส่วนของเอกชนหวังผลในเชิงพาณิชย์ ฉะนั้นการบำรุงดูแลรักษาจึงต่างกันอยู่ที่ว่าจะมีการลงทุนและการดูแลรักษาอย่างไร
เพื่อให้ได้ผลประโยชน์เนื้อไม้สูงสุดและคุ้มทุนการเตรียมพื้นที่ในชั้นแรกทำการเก็บริบเศษไม้ปลายไม้ในพื้นที่ รวบรวมเป็นกองแล้วเผาให้
หมด เสร็จแล้วทำการไถพรวนให้ดินร่วนซุยการเตรียมพื้นที่ควรทำให้เสร็จก่อนเดือนเมษายน
เมื่อเข้าฤดูฝนซึ่งเป็นช่วงย้ายปลูกควรไถพรวนอีกครั้ง เพื่อช่วยให้ดินร่วนซุยและดูดซับน้ำได้ดี ไม้ตีนเป็ดเป็นไม้ที่ชอบความชุ่มชื้น ถ้าหากได้พื้นที่ ที่เหมาะสมและการบำรุงรักษาที่ดีจะเจริญเติบโตได้รวดเร็วตีนเป็ดเป็นไม้พื้นบ้านของเราที่มีมานานก็จริง แต่ยังไม่มีการนำไปปลูกเป็นสวนป่า เพื่อการผลิตเนื้อไม้อย่างจริงจัง แต่จากการศึกษาและทดลองในเบื้องต้นของกรมป่าไม้เท่าที่ผ่านมา สามารถกล่าวได้ว่าไม้ตีนเป็ดสามารถนำไปปลูกสร้างเป็นสวนป่าขนาดใหญ่ได้
การใช้ประโยชน์/ส่วนที่นำไปใช้ประโยชน์:
เปลือก ใช้รักษาโรคบิด แก้โรคท้องร่วงเรื้อรัง เป็นยาสมานลำไส้ ขับยาธิไส้เดือน ขับระดู แก้ไข้หวัด น้ำมูกไลห หลอดลมอักเสบ แก้โรคตับ แก้ไข้ ขับน้ำเหลืองเสีย ขับน้ำนม รักษามาลาเรีย แก้ไอ รักษาเบาหวาน ใบ ใช้พอกดับพิษต่างๆ ใบอ่อน ชงดื่ม รักษาโรคลักปิดลักเปิด ยาง ใช้ทำยารักษาแผลเน่าเปื่อย ผสมกับน้ำมัน เป็นยาแก้ปวดหู เป็นยาบำรุงกระเพาะ ทำให้เจริญอาหาร และบำรุงหลังฟื้นไข้ ราก เป็นยาขับลมในลำไส้ แก้โรคมะเร็ง เมล็ด เป็นพิษ มี cadiac glycoside
แหล่งที่พบ:ตามพื้นที่ทั่วไป
ข้อมูลอื่นๆเพิ่มเติม:-
ฤดูกาลที่ใช้ประโยชน์ได้:ทุกฤดู
แหล่งที่มาของข้อมูล:www.anp.go.th
คำช่วยค้นหา(keyword): ตีนเป็ด
ผู้บันทึกข้อมูล:วรรณสุดา สีนำเงิน
วันที่บันทึกข้อมูล:6/22/2010 11:38:32 AM
วันที่แก้ไขล่าสุด:-
จำนวน view:971 ครั้ง
สถานะการตรวจสอบ:ยังไม่ผ่านการตรวจสอบความถูกต้อง

รูปภาพ:


^ ไปบนสุด