ทรัพยากรชีวภาพพืช

ต้นสัก

ชื่อท้องถิ่น:ต้นสัก
ชื่อสามัญ:ต้นสัก
ชื่อวิทยาศาสตร์:Tectona grandis
ชื่อวงศ์:Verbenaceae
ลักษณะวิสัย/ประเภท:ไม้ยืนต้น
ลักษณะพืช:ไม้ยืนต้นใบเลี้ยงเดี่ยว
ปริมาณที่พบ:น้อย
การขยายพันธุ์:ใช้เมล็ด
อธิบายวิธีการเพาะ/ขยายพันธุ์:

นำเมล็ดมาปลูก แล้วได้กล้า แล้วนำมาปลูก

การใช้ประโยชน์/ส่วนที่นำไปใช้ประโยชน์:ใช้ทำเป็นโครงก่อสร้าง ใช้เปลือกมายอมสีแห
แหล่งที่พบ:ป่า และที่สวน
ข้อมูลอื่นๆเพิ่มเติม:-
ฤดูกาลที่ใช้ประโยชน์ได้:ทุกฤดูกาล
แหล่งที่มาของข้อมูล:โรงเรียนสามผงวิทยาคม
คำช่วยค้นหา(keyword):-
ผู้บันทึกข้อมูล:นาย อิทธิพล ผงสามสิบ
วันที่บันทึกข้อมูล:6/21/2010 3:30:23 PM
วันที่แก้ไขล่าสุด:8/9/2011 7:48:16 PM
จำนวน view:1953 ครั้ง
สถานะการตรวจสอบ:ยังไม่ผ่านการตรวจสอบความถูกต้อง

รูปภาพ:
^ ไปบนสุด