ทรัพยากรชีวภาพพืช

หวาย

ชื่อท้องถิ่น:หวาย
ชื่อสามัญ:Rattan
ชื่อวิทยาศาสตร์:Calamus caesius Blume
ชื่อวงศ์:Palmae
ลักษณะวิสัย/ประเภท:ไม้เถา
ลักษณะพืช:   ลักษณะที่ดีเด่นของหวาย เป็นพืชทนแล้งได้ดี อีกทั้งยอดอ่อนของหวายนำมาปรุงอาหารได้หลายชนิด ยอดใหม่ที่แทงขึ้นมา มีลักษณะคล้ายยอดมะพร้าว ถ้าไม่ตัดออกขาย จะเลื้อยเป็นเครือยาว ลำต้นและกาบใบมีหนาม รากเป็นระบบรากแขนง ดอกช่อประกอบด้วยกลุ่มแขนงช่อดอก ดอกไม่สมบูรณ์เพศ จะสร้างช่อดอกออกจากลำต้นส่วนที่มีกาบหุ้ม เปลือกผลมีลักษณะเป็นเกล็ดซ้อนทับกันเป็นชั้นๆ ผลค่อนข้างกลม ผลอ่อนสีเขียวเมื่อแก่จะเปลี่ยนเป็นสีขาว
   หวายนับว่าเป็นพืชในตระกูลพืชใบเลี้ยงเดี่ยวตามธรรมชาติ ที่พบในป่าธรรมชาติตามชนบทมีหนามแหลม ทั้งส่วนของกาบใบ ขอบใบ เส้นกลางใบ จะมีลักษณะเป็นไขผงสีขาตาม กาบใบมีเนื้อหนา ใช้เมล็ดทำพันธุ์ ใบมีสีเขียวเจริญเติบโตได้ ตลอดทั้งปี มีรากจำนวนมากจึงสามารถหาอาหารและน้ำได้เอง
การเก็บเกี่ยว จะเริ่มเก็บเกี่ยวได้เมื่อหวายมีอายุ 10 - 14 เดือน หลังย้ายลงปลูกในแปลง โดยจะตัด 2 - 3 อาทิตย์ต่อครั้ง
ปริมาณที่พบ:มาก
การขยายพันธุ์:ใช้เมล็ด
อธิบายวิธีการเพาะ/ขยายพันธุ์:การเพาะเมล็ด และ การแยกกอ แยกหน่อ
การใช้ประโยชน์/ส่วนที่นำไปใช้ประโยชน์:    ทั้งนี้เพราะหวายสามารถนำไปใช้ประโยชน์อย่างมากมายโดย เฉพาะผิวหวายเป็นวัตถุดิบสำคัญในการทำหัตถกรรมเครื่องจัก สานการทำเครื่องเรือนและใช้ผูกมัดได้เหมือนเชือก ลำหวายใช้ ทำบ้านเรือนคุณสมบัติที่ดีของหวายคือมีความเหนียว แข็งแรงทนทาน และยืดหยุ่นได้ดีกว่าไม้ไผ่สำต้นหวายตันสามารถดัดโค้งงอได้ ด้วยการผ่านความร้อน จึงเป็นวัตถุดิบพืชชนิดอื่นๆ และยังสามารถนำมาปรุงเป็นอาหารได้ด้วย
แหล่งที่พบ:ป่าเทือกเขาเเก้ว ,ป่าคลองป้อม
ข้อมูลอื่นๆเพิ่มเติม:   ต้นหวาย  ชอบขึ้นในเขตร้อนชื้น มีฝนตกชุก แหล่งหวายใน ประเทศไทยจึงพบมากทางเขตภาคใต้ได้แก่ จังหวัดสุราษฎร์ธานี สงขลา ระนอง กระบี่ ปัตตานี ฯลฯ มีประมาณ 40 กว่าชนิดแต่ชนิด ที่มีมาก เป็นหวายในสกุล Calamus หวายที่นิยมใช้ในการจักสาน เป็นหวายชนิดผิดแข็งได้แก่ หวายแดง หวายกาหลง หวายหอม หวายชุมพร หวายโอมัด หวายขี้ขาว ฯลฯ

หวาย นั้นนอกจากใช้ในการประกอบอาหารทำของใช้สอยในบ้าน ได้แล้ว ยังนำเอาส่วนที่เหลือจากการเก็บเกี่ยวไม่ว่า ก้านใบที่ยังมีหนาวติดอยู่สามารถมาทำเป็นรั้วเพื่อป้องกัน ทั้งคนและสัตว์ได้เป็นอย่างดี
ฤดูกาลที่ใช้ประโยชน์ได้:ตลอดปี
แหล่งที่มาของข้อมูล:www.panyathai.or.th
คำช่วยค้นหา(keyword): ต้นหวาย
ผู้บันทึกข้อมูล:สุริยา แทนบุญ
วันที่บันทึกข้อมูล:6/20/2010 10:59:39 AM
วันที่แก้ไขล่าสุด:1/17/2011 7:49:01 AM
จำนวน view:14703 ครั้ง
สถานะการตรวจสอบ:ยังไม่ผ่านการตรวจสอบความถูกต้อง

รูปภาพ:

^ ไปบนสุด