ทรัพยากรชีวภาพพืช

ต้นมะขามป้อม1

ชื่อท้องถิ่น:ต้นมะขามป้อม1
ชื่อสามัญ:มะขามป้อม
ชื่อวิทยาศาสตร์:Phyllanthus emblica L.
ชื่อวงศ์:Euphorbiaceae
ลักษณะวิสัย/ประเภท:ไม้ยืนต้น
ลักษณะพืช:ไม้ยืนต้นขนาดเล็ก-กลาง  สูง 8-12 เมตร  ขนาดโตวัดรอบต้นไม่เกิน 80 เซนติเมตร  ลำต้นมักคดงอ  เปลือกนอกสีน้ำตาลอบเทา  ผิวเรียบหรือค่อนข้างเรียบ  เปลือกในสีชมพูสด

                        รูปทรง (เรือนยอด)  แผ่กว้างรูปร่มหรือพุ่มโปร่งกรม

                        ใบ   เป็นใบเดี่ยว  แต่มีลักษณะคล้ายใบประกอบคล้ายใบมะขาม  รูปขอบขนานติดเรียงสลับ  ขนาด 0.25-0.5x 0.8-12 เซนติเมตร  สีเขียวอ่อนเรียงชิดกัน  ใบสั้นมาก  เส้นแขนงใบไม่ชัดเจน  

                        ดอก  ขนาดเล็กแยกเพศ  แต่อยู่บนกิ่งหรือต้นเดียวกัน  ออกตามง่ามใบ  3.-5  ดอกแน่น  ตามปลายกิ่ง  กลีบเลี้ยง  6  กลีบ  ไม่มีกลิ่นดอก

                                       สี  ขาวหรือขาวนวล

                                       กลิ่น  มีกลิ่นหอมคล้ายผิวมะนาว

                                    ออกดอก   ช่วงเดือนมกราคม - เมษายน

                        ผล  ทรงกลมมีเนื้อหนา 1.2-2 เซนติเมตร  ผลอ่อนมีสีเขียวอ่อน  ผลแก่มีเขียวอ่อนค่อนข้างใส  มีเส้นริ้วๆ ตามยาว  สังเกตได้  6  เส้น  เนื้อผลรับประทานได้มีรสฝาดเปรี้ยว  ขมและอบหวาน  เปลือกหุ้มเมล็ดแข็งมี  6  เส้น  เมล็ดมี  6  เมล็ด

                                       ผลแก่   ช่วงเดือนมีนาคม - พฤษภาคม

ปริมาณที่พบ:น้อย
การขยายพันธุ์:-
อธิบายวิธีการเพาะ/ขยายพันธุ์:

ดิน ขึ้นได้ในดินทุกประเภทที่มีการระบายน้ำดี

ความชื้น ปานกลาง-น้อย

แสง  มาก

การใช้ประโยชน์/ส่วนที่นำไปใช้ประโยชน์:

การส่งออกกการใช้ประโยชน์ทางด้านเนื้อไม้  สีแดงอมน้ำตาลมีเสี่ยนสนค้อนข้างแข็ง  เหนียว  ใช้ในน้ำได้ทนทานพอใช้ เลื่อยผ่างาย

แหล่งที่พบ:กันโตด (เขมร - กาญจนบุรี) กำทวด (ราชบุรี) มะขามป้อม (ทั่วไป) มั่งลู่, สันยาส่า (กะเหรี่ยง - แม่ฮ่องสอน)
ข้อมูลอื่นๆเพิ่มเติม:-
ฤดูกาลที่ใช้ประโยชน์ได้:-
แหล่งที่มาของข้อมูล:-
คำช่วยค้นหา(keyword):-
ผู้บันทึกข้อมูล:สุรีรัตน์ มีแก้ว
วันที่บันทึกข้อมูล:6/19/2010 1:27:41 PM
วันที่แก้ไขล่าสุด:-
จำนวน view:2831 ครั้ง
สถานะการตรวจสอบ:ยังไม่ผ่านการตรวจสอบความถูกต้อง

รูปภาพ:
^ ไปบนสุด