ทรัพยากรชีวภาพพืช

เหมือดคน เหมือดมน เหมือดขน เหมือด เหมือดใหญ่

ชื่อท้องถิ่น:เหมือดคน เหมือดมน เหมือดขน เหมือด เหมือดใหญ่
ชื่อสามัญ:-
ชื่อวิทยาศาสตร์:symplocos sp.
ชื่อวงศ์:sYMPLOCACEAE
ลักษณะวิสัย/ประเภท:ไม้ยืนต้น
ลักษณะพืช:

ไม้ต้น สูง5-10 เมตร ใบเดี่ยว เรียงสลับหรือเวียนสลับรอบกิ่ง ขอบเรียง หรือยักเป็นคลื่นเล็กน้อย ใบแห้งสีเหลือง หรือเหลืองอมเขียว ดอกช่อ ออกตามกิ่งหรือซอกใบ กลีบเลี้ยง ขนาดเล็ก กลีบดอก เชื่อมต่อกันเป็ท่อสั้น ฯ  ปลายแยก เกสรเพศผู้ ก้านเกสรเชื่อมติดตอ่กัน เป็นทอ่สั้นฯ รังไข่ฝังอยู่ในฐานรองดอก ผลสด แบบเมล็ดเดียวแข็ง

ปริมาณที่พบ:น้อย
การขยายพันธุ์:-
อธิบายวิธีการเพาะ/ขยายพันธุ์:-
การใช้ประโยชน์/ส่วนที่นำไปใช้ประโยชน์:เป็นเชื้อเพลิง ทำฟืน(จากการสัมภาษณ์และการจัดประชุมเสวนาผู้นำชุมชนปราชญ์ผู้รู้ในพื้นที่)
แหล่งที่พบ:-
ข้อมูลอื่นๆเพิ่มเติม:-
ฤดูกาลที่ใช้ประโยชน์ได้:-
แหล่งที่มาของข้อมูล:สารานุกรม ทรัพยากรชีวภาพ ตำบลบ้านโคก อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุดาหาร
คำช่วยค้นหา(keyword): เหมือดคน
ผู้บันทึกข้อมูล:นุชนารถ จันรอง
วันที่บันทึกข้อมูล:6/18/2010 2:11:53 PM
วันที่แก้ไขล่าสุด:-
จำนวน view:1617 ครั้ง
สถานะการตรวจสอบ:ยังไม่ผ่านการตรวจสอบความถูกต้อง

รูปภาพ:
^ ไปบนสุด