ทรัพยากรชีวภาพพืช

หางกระรอก

ชื่อท้องถิ่น:หางกระรอก
ชื่อสามัญ:หางกระรอก
ชื่อวิทยาศาสตร์:Acalypha hispida Burm.f.
ชื่อวงศ์:EUPHORBIACEAE
ลักษณะวิสัย/ประเภท:ไม้พุ่ม
ลักษณะพืช:

หางกระรอกแดง / Red-hot cat's tail นับเป็นพรรณไม้ที่มีคุณค่าทางสมุนไพรชั้นดีอีกชนิดหนึ่ง

ซึ่งสมัยก่อนคนไทยจะนำรากมาฝนน้ำแก้พิษงูกัดได้เป็นอย่างดี ส่วนเปลือกต้นใช้ขับเสมหะ แก้หืด

ขณะที่ใบขับปัสสาวะและเป็นยาระบาย แต่ปัจจุบันนี้หลังจากที่วงการเภสัชมีการพัฒนาไปได้ไกล ทำให้ "หางกระรอกแดง"

เป็นไม้ที่ถูกมองข้าม ั้งที่ความจริงต้นไม้ชนิดนี้มีความสวยงามโดยเฉพาะช่วงที่ออกดอกอาจจะสวยกว่าไม้ประดับที่มีราคาบางต้นเสียอีก

จัดเป็นประเภทไม้พุ่มอยู่ในวงศ์ : EUPHORBIACEAE สูงราว 1-3 เมตร บางพื้นที่เรียกว่า ไหมพรม หรือ หางแมว แตกกิ่งสาขาต่ำ

เปลือกอ่อนสีเขียว

ใบ เป็นใบเดี่ยวขึ้นเรียงสลับตามกิ่งก้านใบสีเขียวยาว 3-7 ซม. ใบรูปทรงรีหรือรูปไข่ กว้าง 7 ซม. ยาว 14 -18 ซม. โคนสอบ

ปลายใบแหลม ขอบใบหยักเล็กน้อย ตามใบมีเส้นแขนงใบเห็นชัดเจน 4-8 เส้น

ดอก ดอกช่อออกตามซอกใบ ห้อยลงคล้ายหางกระรอก สีแดง แต่ละช่อมีดอกย่อยจำนวนมาก

มีเกสรตัวเมียชูเป็นพู่ห้อยสีแดงจำนวนมาก

ปริมาณที่พบ:น้อย
การขยายพันธุ์:ใช้เมล็ด
อธิบายวิธีการเพาะ/ขยายพันธุ์:เพาะเมล็ด
การใช้ประโยชน์/ส่วนที่นำไปใช้ประโยชน์:ปลูกประดับตามบ้านเรือน
แหล่งที่พบ:ชุมชนหมู่ 8 บ้านปางชัย
ข้อมูลอื่นๆเพิ่มเติม:บ้างชุมชนนำมาเป็นสมุนไพร
ฤดูกาลที่ใช้ประโยชน์ได้:ทุกฤดูกาล
แหล่งที่มาของข้อมูล:สำรวจและ อินเทอร์เนต
คำช่วยค้นหา(keyword):-
ผู้บันทึกข้อมูล:Admin
วันที่บันทึกข้อมูล:6/13/2010 11:14:07 PM
วันที่แก้ไขล่าสุด:6/22/2010 10:47:29 AM
จำนวน view:1331 ครั้ง
สถานะการตรวจสอบ:ยังไม่ผ่านการตรวจสอบความถูกต้อง

รูปภาพ:
^ ไปบนสุด