ทรัพยากรชีวภาพพืช

มะเม่า

ชื่อท้องถิ่น:มะเม่า
ชื่อสามัญ:หมากเม่า
ชื่อวิทยาศาสตร์:Antidesma sp.
ชื่อวงศ์:Stilaginaceae
ลักษณะวิสัย/ประเภท:ไม้ยืนต้น
ลักษณะพืช:

 มะเม่าจัดเป็นผลไม้ยืนต้นไม่ผลัดใบ จัดอยู่ในวงศ์ Slilaginaceae สกุล Cganus Antidesma เจริญเติบโตเป็นต้นเดียวสูง 6 - 12 เมตร ออกดอกเป็นช่อ และออกดอกในช่วง เดือน พฤษภาคม - กรกฎาคม และผลจะสุกในเดือน สิงหาคม - ตุลาคม ผลสุกมีความหวานอยู่ในระดับ 13 - 21 องศาบริกซ์ มีลักษณะค่อนข้างกลม มีการขยายพันธุ์โดยอาศัยเมล็ด

ปริมาณที่พบ:ปานกลาง
การขยายพันธุ์:ใช้เมล็ด
อธิบายวิธีการเพาะ/ขยายพันธุ์:เพาะเมล็ด
การใช้ประโยชน์/ส่วนที่นำไปใช้ประโยชน์:

1. ผลดิบสีเขียวอ่อน ประกอบอาหารคล้ายส้มตำเม่า
2. ผลแก่สีแดงมีรสเปรี้ยวส่วนผลแก่จัดสีดำม่วง จะมีรสหวานอมเปรี้ยว รับประทานเป็นผลไม้สด

5. ผลิตภัณฑ์แปรรูปเช่น น้ำผลไม้ ไวน์เม่า แยม กวน สีธรรมชาติผสมอาหารฯลฯ
6. น้ำเม่าสกัดเข้มข้น 100%  มีสารอาหาร วิตามินหลายชนิดซึ่งมีประโยชน์ต่อร่างกายรวมทั้งมีสารต้านอนุมูลอิสระ
7.ไวน์หมากเม่า มีสารต้านอนุมูลอิสระ ซึ่งเป็นสาเหตุของการเกิดโรคมะเร็ง 
8.กัมมาลและคณะ (2546) ศึกษาฤทธิ์ต้านเชื้อ HIV เชื้อรา เชื้อแบคทีเรียของสมุนไพรไทย 5 ชนิด คือ มะเม่า ฟ้าทลายโจร หญ้าแห้วหมู ผักเป็ดแดง และสายน้ำผึ้ง พบว่า มะเม่า สายน้ำผึ้งและหญ้าแห้วหมู มีศักยภาพในการกระตุ้นภูมิคุ้มกันและมีฤทธิ์ต้านเชื้อ HIV ได้ 
แหล่งที่พบ:ป่าชุมชนตำบลเปือ
ข้อมูลอื่นๆเพิ่มเติม:ผลมะเม่าสุก มีสารอาหารที่จำเป็นต่อความต้องการของร่างกายมนุษย์หลายชนิด เช่น Ca, Fe, Zn, Vitamin. เช่น B1, B2 และ E และที่สำคัญที่สุดคือ มีกรดอะมิโนมากกว่า 18 ชนิด และจำนวนดังกล่าว มีชนิดของกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย(essential amino acids) ที่ร่างกายไม่สามารถสังเคราะห์ได้ ใช้เป็นยาจากภูมิปัญญาชาวบ้าน โดยถ้าบริโภคมะเม่าสุกในปริมาณที่พอเหมาะ จะมีสรรพคุณเป็นยาระบายและช่วยบำรุงสายตาได้อีกด้วย
ฤดูกาลที่ใช้ประโยชน์ได้:เดือนสิงหาคม - กันยายน
แหล่งที่มาของข้อมูล:-
คำช่วยค้นหา(keyword):-
ผู้บันทึกข้อมูล:Admin
วันที่บันทึกข้อมูล:6/13/2010 10:46:24 PM
วันที่แก้ไขล่าสุด:8/6/2011 10:21:57 AM
จำนวน view:898 ครั้ง
สถานะการตรวจสอบ:ยังไม่ผ่านการตรวจสอบความถูกต้อง

รูปภาพ:
^ ไปบนสุด