ทรัพยากรชีวภาพพืช

ต้นคูน

ชื่อท้องถิ่น:ต้นคูน
ชื่อสามัญ:ราชพฤกษ์
ชื่อวิทยาศาสตร์:-
ชื่อวงศ์:-
ลักษณะวิสัย/ประเภท:ไม้ยืนต้น
ลักษณะพืช:

ออกดอกสีเหลืองในเดือนเมษา <สงกรานต์>

ปริมาณที่พบ:ปานกลาง
การขยายพันธุ์:ใช้เมล็ด
อธิบายวิธีการเพาะ/ขยายพันธุ์:เมล็ด
การใช้ประโยชน์/ส่วนที่นำไปใช้ประโยชน์:

ดอกเป็นสัญลัษณ์วันสงกรานต์

แหล่งที่พบ:ร.ร.หนองบ่อวิทยานุกูล
ข้อมูลอื่นๆเพิ่มเติม:-
ฤดูกาลที่ใช้ประโยชน์ได้:ฤดูร้อน
แหล่งที่มาของข้อมูล:-
คำช่วยค้นหา(keyword):-
ผู้บันทึกข้อมูล:จรีรัตน์ แสนสามารถ
วันที่บันทึกข้อมูล:6/11/2010 11:46:32 AM
วันที่แก้ไขล่าสุด:-
จำนวน view:1602 ครั้ง
สถานะการตรวจสอบ:ยังไม่ผ่านการตรวจสอบความถูกต้อง

รูปภาพ:
^ ไปบนสุด