ทรัพยากรชีวภาพพืช

หนอนตายอยาก

ชื่อท้องถิ่น:หนอนตายอยาก
ชื่อสามัญ:-
ชื่อวิทยาศาสตร์:-
ชื่อวงศ์:-
ลักษณะวิสัย/ประเภท:ไม้เถา
ลักษณะพืช:ไม้เลื้อย
ปริมาณที่พบ:น้อย
การขยายพันธุ์:-
อธิบายวิธีการเพาะ/ขยายพันธุ์:-
การใช้ประโยชน์/ส่วนที่นำไปใช้ประโยชน์:-
แหล่งที่พบ:-
ข้อมูลอื่นๆเพิ่มเติม:-
ฤดูกาลที่ใช้ประโยชน์ได้:-
แหล่งที่มาของข้อมูล:-
คำช่วยค้นหา(keyword):-
ผู้บันทึกข้อมูล:ณีระนุช ด้วงคำภา
วันที่บันทึกข้อมูล:6/11/2010 11:44:52 AM
วันที่แก้ไขล่าสุด:-
จำนวน view:946 ครั้ง
สถานะการตรวจสอบ:ยังไม่ผ่านการตรวจสอบความถูกต้อง

รูปภาพ:
^ ไปบนสุด