ทรัพยากรชีวภาพพืช

ต้นไทร

ชื่อท้องถิ่น:ต้นไทร
ชื่อสามัญ:Banyan.
ชื่อวิทยาศาสตร์:-
ชื่อวงศ์:MORACEAE.
ลักษณะวิสัย/ประเภท:ไม้ยืนต้น
ลักษณะพืช:เป็นไม้ยืนต้นมีความสูงพอประมาณมีใบขนาดเล็ก
ปริมาณที่พบ:ปานกลาง
การขยายพันธุ์:ใช้เมล็ด
อธิบายวิธีการเพาะ/ขยายพันธุ์:นำเมล็ดมาชำบนแปลงหรือถุงที่เตรียมไว้
การใช้ประโยชน์/ส่วนที่นำไปใช้ประโยชน์:ใบและรากรักษาแผล น้ำเลี้ยงของกิ่งใช้ในการรักษาโรคตับ กิ่งและใบ ใช้แก้ปวดศีรษะ
แหล่งที่พบ:ร.รหนองบ่อวิทยานุกูล
ข้อมูลอื่นๆเพิ่มเติม:-
ฤดูกาลที่ใช้ประโยชน์ได้:ทุกฤดูกาล
แหล่งที่มาของข้อมูล:-
คำช่วยค้นหา(keyword):-
ผู้บันทึกข้อมูล:อรอนงค์ ครุธบิน
วันที่บันทึกข้อมูล:6/11/2010 11:43:30 AM
วันที่แก้ไขล่าสุด:-
จำนวน view:2711 ครั้ง
สถานะการตรวจสอบ:ยังไม่ผ่านการตรวจสอบความถูกต้อง

รูปภาพ:
^ ไปบนสุด