ทรัพยากรชีวภาพพืช

ไผ่สีสุก

ชื่อท้องถิ่น:ไผ่สีสุก
ชื่อสามัญ:ไผ่สีสุก
ชื่อวิทยาศาสตร์:Bambusa spinosa Blume
ชื่อวงศ์:GRAMINEAE
ลักษณะวิสัย/ประเภท:ไม้ยืนต้น
ลักษณะพืช:-
ปริมาณที่พบ:น้อย
การขยายพันธุ์:-
อธิบายวิธีการเพาะ/ขยายพันธุ์:-
การใช้ประโยชน์/ส่วนที่นำไปใช้ประโยชน์:หน่อ ใช้เป็นอาหาร ลำ ใช้ก่อสร้าง ทำนั่งร้าน เผาข้าวหลามเนื่องจากเยื่อมาก
แหล่งที่พบ:-
ข้อมูลอื่นๆเพิ่มเติม:-
ฤดูกาลที่ใช้ประโยชน์ได้:-
แหล่งที่มาของข้อมูล:-
คำช่วยค้นหา(keyword):-
ผู้บันทึกข้อมูล:Admin
วันที่บันทึกข้อมูล:3/15/2010 1:59:25 PM
วันที่แก้ไขล่าสุด:-
จำนวน view:1181 ครั้ง
สถานะการตรวจสอบ:ยังไม่ผ่านการตรวจสอบความถูกต้อง

รูปภาพ:^ ไปบนสุด