ทรัพยากรชีวภาพพืช

ไม้จิก

ชื่อท้องถิ่น:ไม้จิก
ชื่อสามัญ:เต็ง
ชื่อวิทยาศาสตร์:Shorea obtusa Wall. ex Blume
ชื่อวงศ์:DIPTEROCAPACEAE
ลักษณะวิสัย/ประเภท:ไม้ยืนต้น
ลักษณะพืช:ต้นไม้ เป็นไม้ต้น ขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ สูง 10 - 20 ม. ผลัดใบหมดต้น ลำต้นเปลาตรง มีขนาดใหญ่ เส้น รอบวงมากกว่า 250 ซม. แต่ที่พบในป่าเต็งรังปัจจุบันส่วนใหญ่คดงอ ไม้สวยงามอาจหลงเหลืออยู่บ้างเป็นบางแห่ง เปลือกนอก สีน้ำตาลปนเทา แตกเป็นร่อง และเป็นสะเก็ดหนา มักตกชันสีเหลืองขุ่น เกาะเป็นก้อนตามรอยแตกของเปลือก เปลือกใน สีน้ำตาลแดง เรือนยอด เป็นพุ่มกว้าง โปร่ง ไม่ค่อยเป็นระเบียบนัก

     ใบ ใบเดี่ยว เรียงสลับ รูปขอบขนาน หรือรูปไข่กลับ ขนาด 4 - 7 x 10 - 16 ซม. โคนและปลายมน เนื้อใบหนา เป็นมันใบอ่อน มีขนประปราย เนื้อใบอ่อนสีน้ำตาลแดง ใบแก่ เกลี้ยงเป็นมัน ก่อนหลุดร่วงเปลี่ยนสีเป็นสีเหลืองเส้นแขนงใน มี 12 - 15 คู่ ปลายเส้นส่วนมากจรดขอบใบ เส้นใบย่อยแบบขั้นบันไดเห็นชัดทางด้านท้องใบ ขอบใบเรียบหรือเป็นคลื่นเล็กน้อย

     ดอก เล็ก ออกรวมกันเป็นช่อตามปลายกิ่ง ก้านช่อดอกมีขนนุ่ม ขอบโคนกลีบรองกลีบดอกเกยซ้อนกันแต่ไม่ติดเป็นเนื้อเดียวกัน กลีบดอกและกลีบรองกลีบดอกมีอย่างละ 5 กลีบ เวียนกันตามเข้มนาฬิกาเป็นรูปกังหัน ก้านดอกสั้นมาก ดอก สีขาว เกสรผู้ มี 20 - 25 อัน รังไข่ รูปรี ๆ ภายในแบ่งเป็น 3 ช่อง แต่ละช่องมีไข่อ่อน 2 หน่วย

     ผล รูปไข่เล็ก ๆ ซ่อนตัวอยู่ในกระพุ้งโคนปีกผล ซึ่งมีปีกยาว 3 ปีก ปีกสั้น 2 ปีก ปีกยาวรูปขอบขนานแกมไข่กลับ ยาวประมาณ 6 ซม. มีเส้นตามยาวปีก 9 เส้น ผลอ่อน สีเขียว ผลแก่ สีน้ำตาลแดง

ปริมาณที่พบ:ปานกลาง
การขยายพันธุ์:ใช้เมล็ด
อธิบายวิธีการเพาะ/ขยายพันธุ์:-
การใช้ประโยชน์/ส่วนที่นำไปใช้ประโยชน์:ด้านเนื้อไม้แปรรูป ใช้ทำหมอรองรางรถไฟ เสาขื่อ แวง กระดานพื้น ฝาเครื่องมือกสิกรรม ทำเรือใบโครงเรือเดินทะเล ครก สาก กระเดื่อง ด้ามเครื่องมือ ทำหูก ด้านหอก เสาค้ำรางแร่ เสาและหลักเต็นท์ ตลอดจน การก่อสร้างต่าง ๆ ที่ต้องการความแข็งแรงและทนทาน ชัน ใช้ผสมน้ำมันทาไม้ และยาแนวเรือ

     ด้านการฟืน ให้ความร้อน 4,960 แคลอรี่/กรัม

     ด้านสมุนไพร ส่วนที่ใช้เป็นสมุนไพรและมีสรรพคุณคือ

          ไม้และเปลือก ให้น้ำฝาดชนิด Pyrogallol ใช้เป็นยาสมานแผล ห้ามโลหิต

          เปลือก ใช้ฝนกับน้ำปูนใส เป็นยาสมานแผลเรื้อรังและแผลพุพอง

          ราก แก้ท้องร่วง แก้บิด เป็นยาห้ามโลหิต ยาสมานท้อง

          เปลือกต้น ยาสมานท้อง สมานแผลเรื้อรัง สามนแผลพุพอง

          แก่น แก้กระษัย แก้เลือดลม

          ยาง แก้บิด ปิดธาตุ แก้ฝีในท้อง สมานบาดแผล แก้น้ำเหลืองเสีย

          ใบ รักษาบางแผลแผลพุพองของเด็ก

แหล่งที่พบ:-
ข้อมูลอื่นๆเพิ่มเติม:-
ฤดูกาลที่ใช้ประโยชน์ได้:-
แหล่งที่มาของข้อมูล:http://203.114.105.84/virtual/Physicals/www.thaimedicinalplant.com/popup/teng.html
คำช่วยค้นหา(keyword):-
ผู้บันทึกข้อมูล:Admin
วันที่บันทึกข้อมูล:5/5/2010 12:37:55 PM
วันที่แก้ไขล่าสุด:12/21/2010 1:32:54 PM
จำนวน view:3924 ครั้ง
สถานะการตรวจสอบ:ยังไม่ผ่านการตรวจสอบความถูกต้อง

รูปภาพ:
^ ไปบนสุด